وبسایت خبری
امروز: سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹
کارگاه آسیب شناسی اجتماعی در شهرستان سراوان برگزار شد
اعتیاد بیماري جسمانی، روانی و اجتماعی است که در آن رفتاری تکانشی دائماً تکرار می‌شود، از نظر مفهومی، این بیماری دارای عوارض و پیامدهای مخربی است. اعتیاد بیماري شديد، مزمن و عصبی است، که در اثر عوامل ژنتیکی، فیزيولوژيکی و اجتماعی رشد و بروز می‌کند، به‌طوری‌که وجه مشخصه‌ی اين بیماری، اختلال در کنترل عملی فرد يا احساس اجبار در انجام عملی مشخص است با وجود آن که فرد نسبت به عواقب خطرناک آن آگاهی دارد، سوءمصرف مـواد هزينه هنگفتی بر اجتماع تحمیل می‌کند و بـار اجتمـاعی، روانشـناحتی، بهداشـتی- درمـانی و اقتصادی آن همواره بـر دوش جامعـه سـنگینی می‌نمايد.

به همت کانون فرهنگی زنان بلوچ شهرستا ن سراوان مورخ 25مهر97 کارگاه آسیب شناسی اجتماعی با موضوع اعتیاد با حضور مددکار اجتماعی بانو عشرت درزاده در روستای شمس آباد شهرستان سراوان برگزار گردید.

گزیده مطالب ارائه شده:

تعریف اعتیاد

اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر به مثابه يك مسئله اجتماعی، پديده‌ای است که همراه با آن توانايی جامعه در سازمان‌يابی و حفظ نظم موجود از بین میرود، عملکرد بهنجار حیات اجتماعی مختل میگردد و باعث دگرگونی‌های ساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و پديده‌های فرهنگی يك اجتماع می‌شود. اعتیاد نیز مانند ساير مسائل اجتماعی از علتهای گوناگونی نشأت می‌گیرد و در ترک آن نیز عوامل زيادی مؤثر می‌باشد و نمی‌توان آن را در يك نگاه تك عاملی بررسی کرد؛ چرا که مسائل اجتماعی اولاً چند بعدی بوده و ثانیاً، با انسان که به‌عنوان موجودی چند بعدی و غیر قابل پیش بینی است روبرو هستند. به همین دلیل برای تبیین ماندگاری درمان نمیتوان از يك تئوری خاص استفاده کرد؛ چرا که هر کدام از اين تئوری‌ها بخشی از مسئله مورد بررسی را تبیین می‌نمايند و هیچ‌کدام از آن‌ها به تنهايی از جامعیت برخوردار نیستند. به عبارت ديگر، تئوری‌ها و نظريه‌های مختلف مکمل يکديگر می‌باشند.

افرادی که تعهدات اجتماعی بسیار قوی دارند، کمتر دچار رفتار انحرافی می‌شوند. اين امر حاکی از آن است که هر چه افراد به تعهدات اجتماعی پايبندی بیشتری داشته باشند با احتمال کمتری دچار رفتار انحرافی می‌شوند. از سويی عضويت در اجتماع و برقراری ارتباط با ديگران و وجود تعلقات است که همنوايی را در افراد باعث میشود و فقدان آن، عامل جرم و بزهکاری است. هم‌چنین براساس نظريه‌های کنترل اجتماعی، کجروی هنگامی پديد می‌آيد که تعهد فرد به  جامعه ضعیف می‌شود. ديدگاه بی‌هنجاری عنوان می‌کند که عدم وابستگی افراد به نهادها و سازمان‌های اجتماعی از قبیل خانواده، مدرسه و نظاير آن موجب رفتار انحرافی می‌شود.

چهار عنصر تعلق، تعهد، مشغولیت و اعتقاد باعث پیوند افراد به جامعه است. کسانی که به اجتماع خود دلبستگی دارند، تمايل به تبعیت از مقررات آن هم دارند. در حالی‌که کسانی که از اجتماع خود بريده‌اند ممکن است تمايل به نقض آن مقررات را داشته باشند. بنابراين در بین افراد معتاد، افرادی که تعهد بالاتری داشته باشند، با احتمال کمتری دچار لغزش می‌شوند (ص 140، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ماندگاري در درمان اعتیاد، صوفیا صیادی، دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 96).

مبنای اعتیاد
در اکثر جوامع، جوانان سالم ۱۵ تا ۲۰ ساله‌ای که برای کسب تجربه یا در اثر معاشرت با دوستان نامناسب یا معتادان به استفاده از مواد مخدر پرداخته‌اند، بیشترین طیف افراد معتاد را از نظر مبنا تشکیل می دهند. این گروه به علت نداشتن پشتوانه خانوادگی و تربیت صحیح و از روی حس کنجکاوی و هم‌چنین در اثر معاشرت با کسانی که آن‌ها را به استفاده از داروی مخدر تشویق می‌کنند، برای اولین بار مواد مخدر را تجربه نموده و دچار اعتیاد به مواد مخدر می‌شوند.

متأسفانه بسیاری از جوانان به علت احساس درماندگی، ناکامی، عدم کفایت و همینطور برای رهایی از تنهایی و فشار روانی معتاد می‌شوند که رهایی ازاین نوع اعتیاد به سادگی میسر نیست. هم‌چنین، تعداد زیادی از فرزندان طلاق به‌عنوان کسانی که از تربیت صحیحی برخوردار نیستند به شکل قابل توجهی مستعد گرفتارشدن در دام اعتیاد به مواد مخدر هستند.


در این طرح درس سعی شده است به بررسی برخی از مهمترین فاکتورهای مستعدکننده در گرایش افراد به اعتیاد پرداخته شود.
عوامل مخاطره‌آمیز اعتیاد را از سه دیدگاه به شرح ذیل مورد کاوش قرار می‌دهم.

الف. عوامل مخاطره‌آمیز فردی
ب. عوامل مخاطره‌آمیز محیطی
ج. عوامل مخاطره‌آمیز اجتماعی
در ذیل به بررسی هر یک از این عوامل می‌پردازیم:
الف. عوامل مخاطره‌آمیز فردی خود به موارد زیر تقسیم‌بندی می‌شود:
۱. عوامل ارثی (ژنتیک)
توارث، یک عامل احتمالی در سوءمصرف مواد است. تحقیقات متعدد درنوروبیولوژی نشان داده است که مغز انسان مواد روان‌گردان می‌سازد. برای نمونه داروهای آرام‌بخش که در بیرون از بدن انسان ساخته می‌شوند با مواد آرام‌بخش تولید شده در درون بدن مشابهت دارند. موادی که به هروئین شبیه است و در داخل بدن ساخته می‌شود آندروفین نام دارند. تحقیقات بر روی راه‌های عصبی آناتومیک، احتمال ارتباط بین وابستگی دارویی و گرایش ژنتیکی را تقویت می‌کند.
بر همین اساس، ممکن است یک اختلال ارثی یا بیولوژیک باعث نقص در فرد شود که با مصرف موادمخدر این نقص جبران می‌شود.
یک بررسی وسیع در کشور سوئد نشان داد، کودکانی که در چند ماه اول عمر از والدینشان جدا شده‌اند و در خانواده‌های جدیدی به زندگی ادامه داده‌اند اگر از والدین الکلی بودند استعداد بیشتری در الکلی شدن از خود بروز داده‌اند.
۲. عوامل فردی و روان‌شناختی:
از میان عوامل روان‌شناختی و فردی که می‌تواند علت مصرف مواد و سوءمصرف آن وابستگی را تبیین نماید، فعالیت رفتاری، مردم آمیزی و دامنه توجه کردن را می‌توان نام برد.
به‌نظر کلایتون و همکاران (۱۹۹۵) بین شخصیت ضداجتماعی و اختلال سلوک با سوءمصرف مواد ارتباط وجود دارد. نوجوانانی که مواد مصرف می‌کنند دارای منبع کنترل بیرونی هستند و در مقایسه با آن‌هایی‌که مواد مصرف نمی‌کنند، اعتمادبه‌نفس کمتری دارند. فشار روانی نظیر: فشار گروه همسالان، پرخاشگری و عدم وجود مهارت‌های مقابله‌ای از دیگر عوامل روان‌شناختی مرتبط با سوءمصرف مواد است.
گلداشتاین (Gold shtain) معتقد است که فقدان احساس لذت و ناتوانی در کسب لذت‌ها و ارضاء معمول آن در زندگی با مصرف مواد ارتباط دارد.
برخی پژوهش‌ها، وابستگی به مواد را به عوامل فردی همانند، فقدان عزت نفس و خودکفایی، احساس رضایت‌مندی ضعیف، بالا بودن اضطراب و پایین بودن توانایی ابراز وجود، رفتارهای تکانشی، کنترل پایین شخصیتی و تمایل به خود بیمارانگاری مرتبط دانسته‌اند.
کنجکاوی عامل مهم دیگر در گرایش نوجوانان به سوءمصرف موادمخدر است.
”انستیتوی ملی مطالعه مواد و الکل“ در آلمان مطرح می‌کند که مصرف‌کنندگان کوکائین در اولین تجارب مصرف، تحت‌تأثیر کنجکاوی و تمایل به تجربه آثار پیش‌بینی شده مواد مانند تحریک‌پذیری و سرخوشی (نشئگی) هستند.
ویس معتقد است وجود بیماری روانی، آسیب‌پذیری فرد را در برابر موادمخدر و وابستگی به مواد افزایش می‌دهد.
مطالعات نشان می‌دهد ۵ تا ۶۰ درصد کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی در مقایسه با ۱۶ درصد گروه گواه به اختلال‌های سلوک، بزهکاری و سوءمصرف مواد مبتلا شدند.
۳. عوامل صفات شخصیتی:
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر اعتیاد، صفات شخصیتی افراد است. به‌عبارت دیگر، اختلالات شخصیتی افراد نظیر: عدم پذیرش ارزش‌های سنتی و رایج، نیاز شدید به استقلال، پرخاشگری شدید، اعتمادبه‌نفس پایین، فقدان مهارت در رد پیشنهادی خلاف دوستان ناباب و اطرافیان و... از جمله عواملی هستند که در گرایش افراد به‌سوی معضل اعتیاد مؤثر هستند.
۴. عوامل مرتبط با نوع نگرش افراد به مواد:
معمولاً افرادی‌که دارای نگرش و باور مثبت به موادمخدر هستند، احتمال بیشتری برای گرایش به سمت اعتیا دارند. بعضی از افراد با داشتن باورهای غلطی همچون: ”مصرف این مواد باعث رفع دردهای جسمی و خستگی می‌شوند و به کسب آرامش روانی و فراموشی مشکلات و گرفتاری‌ها کمک می‌نمایند یا این‌که با مصرف چندبار مواد که کسی معتاد نمی‌شود و...“ به دام اعتیاد می‌افتند.
۵. عوامل مرتبط با موقعیت‌های نامساعد:
ترک تحصیل، بی‌سرپرستی، معلولیت جسمی، بیماری‌های مزمن، از دست دادن نزدیکان، در معرض خشونت بودن در دوران کودکی و... نقش مهمی را در گرایش افراد به اعتیاد و سوءمصرف موادمخدر بازی می‌کند.
۶. عوامل مرتبط با اختلالات روانی:
درصد زیادی از اعتیادها همراه با اختلالات روانی است. اختلالات روانی نظیر: افسردگی شدید، اختلالات شخصیت ضداجتماعی، اختلال وسواس، مانیا، اسکیزوفرنی و...
ب. عوامل مخاطره‌آمیز محیطی:
عوامل مخاطره‌آمیز محیطی می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
۱. عوامل خانوادگی:
خانواده اولین مکان رشد شخصیت، باورها و الگوهای رفتاری فرد است که می‌تواند خود، منبعی برای تنش باشد. خانواده نه تنها در تعیین ارزش‌ها و شخصیت کودک دارای اهمیت است، بلکه به‌صورت غیرمستقیم به‌تدریج بر ساخت جامعه اثر می‌گذارد و اندیشه و رفتار والدین به جامعه منتقل می‌شود. بنابراین، منشأ بسیاری از نابهنجاری‌ها و انحرافات اخلاقی نوجوانان نیز فقدان یک نظام صحیح و سالم خانوادگی است. حمایت افراطی والدین از فرزندان و رفتارهای اجتماع ستیز والدین، زمینه‌های ناسالم روانی و احتمال گرایش افراد را به اعتیاد فراهم می‌کند.
در مطالعات متعدد مشخص شده است که دلبستگی ضعیف به مادر و وجود پدر ناآرام و سهل‌انگار در دوران کودکی احتمال آن که نوجوانان را به مصرف الکل و موادمخدر سوق دهد بسیار زیاد است.
در زیر به بعضی از مهمترین عوامل مستعدکننده خانوادگی اشاره شده است:
زمینه‌های نامناسب خانوادگی، فقر مادی خانواده، وجود الگوهای نامناسب در خانواده، ناآگاهی والدین، ارتباط ضعیف با فرزندان، غفلت از فرزندان، خانواده آشفته و متشنج، درگیری والدین و مشاجره آنها و... .
۲. ارتباط با دوستان (رفقا):
در بعضی از موارد اولین مصرف موادمخدر به‌دنبال تعارف دوستان رخ می‌دهد.
ارتباط و دوستی با همسالان مبتلا به سوءمصرف مواد عامل بسیار قوی در ابتلا به اعتیاد است. مصرف‌کنندگان برای گرفتن تأیید رفتار خود از دوستان، آنها را با خود همراه می‌کنند و هر چه پیوند فرد با خانواده، مدرسه و اجتماع سالم کمتر باشد، احتمال پیوند با این گروه‌ها بیشتر است.
به‌عبارت دیگر، عواملی چون دوستان مصرف‌کننده مواد، عدم کنترل و نظارت کافی توسط والدین بر چگونگی انتخاب دوست فرزندان و... عواملی است که در گرایش فرد به معضل اعتیاد مؤثر است.
۳. مدرسه:
مدرسه دومین سازمان اجتماعی است که در ساختار شخصیتی نوجوانان سهم مهمی را ایفا می‌کند. آگاهی مربیان نسبت به اصول بهداشت روانی در شکل‌گیری صحیح شخصیت کودکان اثر دارد. عواملی چون بی‌توجهی اولیاء مدرسه به مصرف مواد، استرس‌های شدید تحصیلی، عملکرد تحصیلی ضعیف، ترک تحصیل، ورود به مدرسه جدید و احساس انزوای اجتماعی، بی‌علاقگی به فعالیت‌های مدرسه، عدم نظارت و کنترل کافی مسئولین مدارس بر دانش‌آموزان، مدیریت ضعیف مدارس و... از جمله عوامل محیطی تأثیرگذار در گرایش فرد به اعتیاد هستند.
۴. محل سکونت فرد:
محل سکونت فرد، موقعیت و شرایط حاکم بر آن از جمله فاکتورهایی است که باید در مورد معضل اعتیاد مدنظر قرار گیرد. به‌عبارت دیگر افرادی‌که در محله‌های شلوغ و پرجمعیت شهرهای صنعتی و تجاری زندگی می‌کنند، بیشتر از سایر افراد در خطر اعتیاد قرار دارند و عواملی چون: حاشیه‌نشینی، جمعیت زیاد، وفور مشاغل کاذب، شیوع خشونت، فقدان ارزش‌های اخلاقی و... از جمله عوامل تأثیرگذار بر اعتیاد است.
ج. عوامل مخاطره‌آمیز اجتماعی:
عوامل مخاطره‌آمیز اجتماعی نیز به موارد ذیل تقسیم می‌شوند:
۱. ریسک عوامل اجتماعی
عواملی از قبیل عدم عدالت اجتماعی، نابرابری‌های طبقاتی، در دسترس بودن موادمخدر، مدرسه و گروه همسالان در حیطه عوامل اجتماعی قرار می‌گیرند که می‌تواند زمینه را برای گرایش افراد به سوءمصرف موادمخدر مهیا نماید.
کودکان از طریق مصرف الکل توسط همسالان و به‌واسطه نگرش‌های همسالان خود نسبت به مصرف مواد تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند.
نوجوانانی که دوستانشان به الکل و سایر مواد دسترسی دارند، به‌طور فزاینده‌ای در معرض خطر هستند و احتمال زیادی برای تبدیل شدن آنها به مصرف‌کننده مواد وجود دارد.
۲. ریسک عوامل رفتاری
اجتماع‌ستیزی اولیه و رفتار بزهکارانه از قبیل اختلال کرداری با سوءمصرف اولیه مواد مرتبط است. عملکرد تحصیلی ضعیف و فقدان تعهد آموزشی با احتمال افزایش سوءمصرف مواد مرتبط هستند. سوءمصرف اغلب به دنبال یک دوره نگرش‌های منفی نسبت به خود و سایرین، تعامل اجتماعی با سایر همسالان ناراحت و رفتار غیرقابل قبول از نظر اجتماعی به منظور دستیابی به خودارزشی و رضای خاطر ایجاد می‌شود.
۳. ریسک عوامل اقتصادی
عواملی مانند بحران‌های اقتصادی، گرسنگی، تورم، مهاجرت (که در پی آن آوارگی، تضاد و تعارض فرهنگی به‌علت تغییر علل جغرافیائی ایجاد می‌شود)، بیکاری، رفاه اقتصادی یا فقر نقش بسیار مهمی در گرایش افراد به سوءمصرف موادمخدر ایفا می‌کند. احتمال دارد خانواده‌هایی هم که درآمد اقتصادی بالائی دارند، به‌دلیل ضعف روابط انسانی یا کثرت کار و سرگرمی، زمینه مساعدی را برای گرایش اعضاء خانواده به موادمخدر فراهم نمایند.
هم‌چنین جمعیت آسیب‌پذیری که معمولاً در گروه‌های سنتی ۱۵ تا ۲۵ سال قرار می‌گیرد، به‌علت عدم دستیابی به شغل مناسب در جامعه در گرایش به مواد آسیب‌پذیرتر هستند.
۴. عوامل سیاسی
عواملی مانند جنگ، سیاست استعماری دول خارجی و سرمایه‌داران بزرگ بین‌المللی، برانگیخته شدن مطامع استعمارگران به‌علت وجود منابع غنی و سرشار از مواد و انرژی، فشارهای ناشی از جانب حکومت نقش مهمی در گرایش افراد به سوءمصرف موادمخدر ایفا می‌کند.
۵. عوامل فرهنگی و جمعیت شناختی
برخی عوامل فرهنگی با سوءمصرف مواد مرتبط هستند. برای نمونه مردان میزان بالاتری از سوءمصرف مواد و اعتیاد را نسبت به زنان نشان داده‌اند. برخی از گروه‌های نژادی و فرهنگی از قبیل آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و اسپانیایی‌ها، سطح بالاتری از اعتیاد را نسبت به سایر گروه‌ها در جامعه آمریکا داشته‌اند. زندگی در داخل شهر با موانع شغلی، آموزشی و اقتصادی توأم است که احتمال سوءمصرف مواد را افزایش می‌دهند.
عوامل فرهنگی همانند بی‌سوادی، عدم آگاهی به مسائل اجتماعی از جمله مضرات موادمخدر، آداب و رسوم و فرهنگ حاکم بر جامعه و منطقه ویژه جغرافیایی نقش مهمی را در گرایش افراد به موادمخدر ایفا می‌کند. همچنین احساس بیگانگی، طرد و دوری از قلمرو ارزشی جوامع و رنگ باختن مذهب با مصرف مواد ارتباط دارد.
به‌نظر یکی از محققان (گورساش) همبستگی معنی‌داری بین رفتار عبادت‌گری و سوءمصرف مواد وجود دارد. پایبندی به انجام منظم رفتارهای مذهبی نقش بازنده‌ای در توجه، گرایش و مصرف موادمخدر ایفا می‌کند (تحلیلی پیرامون پدیده اعتیاد
شیوا حسینی ـ علی فقیهی، نشریه پزشکی طبیب مردم).

اختلالات روانی و اعتیاد
اختلال شخصیتی بیش از همه چیز فرد را در برابر اعتیاد آسیب‌پذیر می‌سازد. علاوه بر این، اعتیاد خود نیز اختلالهای موجود را تشدید می‌کند و این دایره معیوب ادامه می‌یابد. شخص معتاد برای به‌دست آوردن ماده مخدر دست به اعمال خلاف قانون و اخلاق می‌زند و با آزاد شدن از قید و بندهای اخلاقی مرتکب جنایت نیز می‌شود. به طور کلی شخصیت های روان نژند (دچار سراسیمگی) و نیز روان پریش را می‌توان در برابر اعتیاد بسیار آسیب‌پذیر دانست.

شخصیت های روان نژند، یعنی کسانی که دارای بیماریهای روانی خفیف هستند. این افراد با علائم ضعف روانی، اضطراب، وسواس، ترس و بی اراده بودن در تصمیم گیری شناخته می‌شوند؛
شخصیت های روان پریش، یعنی کسانی که به علت عدم رشد خُلقی، در سازش اجتماعی دچار اشکال هستند و دارای خلق و خوی متغیر و قضاوت ناپایدار می‌باشند.
مبتلایان به این بیماریها بسیار آسان به مواد مخدر گرایش یافته و در زمره معتادان درمی‌آیند. بدیهی است بسیاری از همین شخصیت ها نیز غیر معتاد باقی می‌مانند.

روان‌پریش ها دارای رفتارهای ضد اجتماعی و اختلال خُلقی هستند و توانایی کافی برای پیروی از قوانین و مقررات را ندارند و روابط آنها با دیگران سطحی است. با آنکه این افراد کم هوش نیستند، اما قادر به تحمل فعالیتهای منظم جسمی و ذهنی نیستند و جا و مکان و کار ثابتی را پذیرا نمی‌شوند. سابقه این افراد نشان می‌دهد که در دوران کودکی، نا‌آرام و مشکل‌ساز بوده و در مدرسه قدرت سازش نداشته و در محیطهای دیگر نیز فاقد سازش اجتماعی بوده‌اند.
روان‌پریش های مهاجم که دارای اختلال رفتاری شدید هستند و به انجام اعمال تهاجمی و جنایت و حتی آدمکشی دست می‌زنند از جمله کسانی به شمار می‌آیند که بیش از همه به طرف اعتیاد گرایش می یابند. در عین حال روان‌پریش های نالایق و غیرفعال نیز که معمولاً به دروغگویی، دزدی، تقلب و آزار دیگران می‌پردازند، مواد مخدر را وسیله خوشی و آسایش خود به شمار می‌آورند.

نقش تکنولوژی و تمدن
اگرچه پیشرفتهای تکنولوژی در قرن بیستم سبب تحولات دائمی و نیز پیشرفت همه جانبه ی معیارهای زندگی از جمله بهداشت عمومی گردیده و در بهبود زندگی مردم موثر واقع شده است، اما در عین حال عوارضی چون ترس از تأمین آینده و تشویش و اضطراب را نیز با خود به ارمغان آورده است که در بسیاری از افراد منجر به پیدایش کشمکش های روانی شده است.
این افراد مظطربانه و دائماً ازخود می پُرسند: آینده چه می شود؟
این کشمکش‌ها، حتی بیش از محرومیت ها، سبب درهم ریختن مکانیسم های دفاعی افراد می‌شود و از این رو بیماری های روانی ناشی از کشمکش ها و اضطراب ها بیش از بیماریهای جسمی بشر را آزار می‌دهند.

786

سرویس : استان
تاریخ : ۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۰۸:۱۹
کد خبر: ۴۶۲۸۶۰
 
ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا مقدار عبارت
را در باکس روبرو وارد کنید:
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

۱۳۹۹/۳/۶ - ۰۶:۳۷
انصارالله سالروز آزادسازی جنوب لبنان را تبریک گفت
جنبش انصارالله یمن سالروز مقاومت و آزادسازی جنوب لبنان از اشغال رژیم صهیونیستی را به لبنان و نیروهای مقاومت تبریک گفت.
۱۳۹۹/۳/۶ - ۰۶:۳۶
عبدالباری عطوان آزادسازی جنوب لبنان را "پیروزی محوری" برای مقاومت لبنان خواند
"ما جزو آن دسته از نویسندگانی نیستیم که در سالروز برخی وقایع مهم تاریخی فورا دست به قلم می‌شوند و همان عبارات را تکرار می‌کنند اما دشوار است بیستمین سالروز پیروزی بزرگ مقاومت لبنان در ۲۵ مه ۲۰۰۰ و خرو...
۱۳۹۹/۳/۶ - ۰۶:۳۴
جهاد اسلامی: مقاومت گزینه ملت فلسطین برای پس‌گیری سرزمین‌شان است
جنبش جهاد اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، مقاومت گزینه ملت فلسطین برای پس‌گیری سرزمینشان است و هیچ راهی جز تقویت مقاومت و تداوم آن برای مقابله همه‌جانبه با رژیم اشغال‌گر وجود ندارد.
۱۳۹۹/۳/۶ - ۰۶:۳۲
اولین اظهار نظر دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس درباره بحران قطر
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در اولین واکنش به بحران میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس و محاصره قطر اعلام کرد، اختلاف میان کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که به سومین سال خود نزدیک می‌شود، چالشی برای روند...
۱۳۹۹/۳/۶ - ۰۶:۳۰
ترامپ با برنامه کرونایی پنتاگون چه می‌کند
پنتاگون فعالانه در حال برنامه‌ریزی برای مدارا با کروناویروس تا سال ۲۰۲۱ است اما این برنامه‌ریزی می‌تواند خشم رئیس جمهوری آمریکا را که از تضعیف کرونا صحبت می‌کند، برانگیزد.
۱۳۹۹/۳/۶ - ۰۶:۲۹
درخواست دادستان کل ونزوئلا برای تروریستی خواندن حزب گوایدو
دادستان کل ونزوئلا از دادگاه عالی این کشور خواست حزب خوآن گوایدو رهبر مخالفان را یک سازمان "تروریستی" اعلام کند و آن را مقصر حمله ناکام چند وقت پیش با قایق به خاک این کشور اعلام کرد.
۱۳۹۹/۳/۶ - ۰۶:۲۷
تعیین سفیر روسیه در دمشق به عنوان نماینده پوتین در توسعه روابط با سوریه
رئیس‌جمهوری روسیه سفیر این کشور در دمشق را به عنوان فرستاده ویژه خود برای گسترش روابط میان دو طرف تعیین کرد.
۱۳۹۹/۳/۳ - ۰۵:۳۵
احادیث زیبا در مورد اخر ماه رمضان
رمضان ماه رحمت رسول خدا (صلى الله علیه و آله) فرمود: هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و اخره عتق من النار؛ رمضان ماهى است كه ابتدایش رحمت است و میانه‏اش مغفرت و پایانش آزادى از آتش جهنم. منبع : (...
۱۳۹۹/۳/۳ - ۰۵:۳۱
ﻛﻔﺎﺭﻩ ﭼﻴﺴﺖ؟
ﻛﻔﺎﺭﻩ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺟﺰﺍﻯ ﺷﺮﻋﻰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺁﻧﺮﺍ ﺑﺮ ﻛﺴﻴﻜﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﻳﻢ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﺮﺯﻧﺪ ﺗﻌﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ، ﻭﺟﻮﺏ ﻛﻔﺎﺭﻩ ﺑﺮ ﻗﺎﺗﻞ ﻳﺎ ﻛﺴﻴﻜﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺷﻜﻨﺪ.
۱۳۹۹/۳/۳ - ۰۵:۰۰
پیش فروش جدید محصولات ایران خودرو از 7 خرداد
به منظور افزایش عرضه کارخانه‌ای خودرو به بازار نخستین فروش فوق العاده محصولات گروه صنعتی ایران خودرو از چهارشنبه هفتم خردادماه آغاز می شود.

پربننده ترین ها

پر بحث ترینها

۱۳۹۹/۲/۳۱ - ۰۷:۲۰
به مناسبت روز جهانی قدس:
مصاحبه با معصومه میربلوچ زهی دانش آموز خاشی
۱۳۹۹/۲/۳۱ - ۰۷:۰۲
به مناسبت روز جهانی قدس:
بیانیه سرطایفه مرادزهی
۱۳۹۹/۲/۳۱ - ۰۷:۱۷
رزمایش کمک مومنانه:
مصاحبه با مسئول فرهنگی، هنری و اجتماعی سپاه شهرستان خاش: جناب اقای علیرضا هاشمی فر
۱۳۹۹/۲/۳۱ - ۰۷:۱۰
نماز عید فطر در عیدگاه مرکزی سراوان برگزار نمیشود و استثنائا در ۱۴ مسجد برگزار میشود.
هیئت امنای عیدگاه مرکزی سراوان طی جلسه ای تصویب کرد: نماز عید فطر در عیدگاه مرکزی سراوان برگزار نمیشود و استثنائا در ۱۴ مسجد برگزار میشود.
۱۳۹۹/۲/۳۱ - ۰۷:۰۴
به مناسبت روز قدس:
پیام ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان خاش
۱۳۹۹/۲/۳۱ - ۰۷:۱۸
به مناسبت روز جهانی قدس
مصاحبه خبرنگار کانون فرهنگی زنان بلوچ چابهار با نويسنده و محقق اهل سنت چابهاربه مناسبت روزجهانی قدس مولوي سيدمحمد درتكيده گفت:ويروس كويد 19 فقط جان ما را مي گيرد ولي كويد 1948 نه تنها جان ما را مي گير...
۱۳۹۹/۲/۳۱ - ۰۷:۲۲
بیانیه سر طایفه عزیزی به مناسبت روز جهانی قدس
به گزارش خبرنگارپایگاه اطلاع رسانی زنان بلوچ از نیکشهردر این بیانیه آمده است:
۱۳۹۹/۳/۳ - ۰۴:۵۸
رهبر معظم انقلاب: عرصه جهاد در همه سرزمین‌های فلسطینی گسترش یابد/ مجرم اصلی فاجعه فلسطین، دولتهای غربی و سیاستهای شیطانی آنهاست
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز (جمعه) در سخنانی به مناسبت روز جهانی قدس با اشاره به گشوده شدن فصل جدیدی در مبارزه برای فلسطین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و ظهور جبهه مقاومت و تغ...
۱۳۹۹/۲/۳۱ - ۰۷:۳۲
شهرستان ایرانشهر؛
برگزاری نشست هم اندیشی فرماندار با مدیران و کارشناسان روابط عمومی ادارات و نهادهای شهرستان ایرانشهر
۱۳۹۹/۲/۳۱ - ۰۷:۳۰
گفتگو با حاج عبدالحسین سجادی معتمد شهرستان ایرانشهر بمناسبت روز جهانی قدس
حاج عبدالحسین سجادی گفت : اسرائیل نماد یک رژیم جعلی است که بر بستر انواع تجاوزات و بد اخلاقی‌ها و قانون شکنی‌ها شکل گرفته است.