وبسایت خبری
امروز: دوشنبه ۲۷ آیان ۱۳۹۸
کارگاه آسیب شناسی اجتماعی در شهرستان سراوان برگزار شد
اعتیاد بیماري جسمانی، روانی و اجتماعی است که در آن رفتاری تکانشی دائماً تکرار می‌شود، از نظر مفهومی، این بیماری دارای عوارض و پیامدهای مخربی است. اعتیاد بیماري شديد، مزمن و عصبی است، که در اثر عوامل ژنتیکی، فیزيولوژيکی و اجتماعی رشد و بروز می‌کند، به‌طوری‌که وجه مشخصه‌ی اين بیماری، اختلال در کنترل عملی فرد يا احساس اجبار در انجام عملی مشخص است با وجود آن که فرد نسبت به عواقب خطرناک آن آگاهی دارد، سوءمصرف مـواد هزينه هنگفتی بر اجتماع تحمیل می‌کند و بـار اجتمـاعی، روانشـناحتی، بهداشـتی- درمـانی و اقتصادی آن همواره بـر دوش جامعـه سـنگینی می‌نمايد.

به همت کانون فرهنگی زنان بلوچ شهرستا ن سراوان مورخ 25مهر97 کارگاه آسیب شناسی اجتماعی با موضوع اعتیاد با حضور مددکار اجتماعی بانو عشرت درزاده در روستای شمس آباد شهرستان سراوان برگزار گردید.

گزیده مطالب ارائه شده:

تعریف اعتیاد

اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر به مثابه يك مسئله اجتماعی، پديده‌ای است که همراه با آن توانايی جامعه در سازمان‌يابی و حفظ نظم موجود از بین میرود، عملکرد بهنجار حیات اجتماعی مختل میگردد و باعث دگرگونی‌های ساختاری در نظام اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و پديده‌های فرهنگی يك اجتماع می‌شود. اعتیاد نیز مانند ساير مسائل اجتماعی از علتهای گوناگونی نشأت می‌گیرد و در ترک آن نیز عوامل زيادی مؤثر می‌باشد و نمی‌توان آن را در يك نگاه تك عاملی بررسی کرد؛ چرا که مسائل اجتماعی اولاً چند بعدی بوده و ثانیاً، با انسان که به‌عنوان موجودی چند بعدی و غیر قابل پیش بینی است روبرو هستند. به همین دلیل برای تبیین ماندگاری درمان نمیتوان از يك تئوری خاص استفاده کرد؛ چرا که هر کدام از اين تئوری‌ها بخشی از مسئله مورد بررسی را تبیین می‌نمايند و هیچ‌کدام از آن‌ها به تنهايی از جامعیت برخوردار نیستند. به عبارت ديگر، تئوری‌ها و نظريه‌های مختلف مکمل يکديگر می‌باشند.

افرادی که تعهدات اجتماعی بسیار قوی دارند، کمتر دچار رفتار انحرافی می‌شوند. اين امر حاکی از آن است که هر چه افراد به تعهدات اجتماعی پايبندی بیشتری داشته باشند با احتمال کمتری دچار رفتار انحرافی می‌شوند. از سويی عضويت در اجتماع و برقراری ارتباط با ديگران و وجود تعلقات است که همنوايی را در افراد باعث میشود و فقدان آن، عامل جرم و بزهکاری است. هم‌چنین براساس نظريه‌های کنترل اجتماعی، کجروی هنگامی پديد می‌آيد که تعهد فرد به  جامعه ضعیف می‌شود. ديدگاه بی‌هنجاری عنوان می‌کند که عدم وابستگی افراد به نهادها و سازمان‌های اجتماعی از قبیل خانواده، مدرسه و نظاير آن موجب رفتار انحرافی می‌شود.

چهار عنصر تعلق، تعهد، مشغولیت و اعتقاد باعث پیوند افراد به جامعه است. کسانی که به اجتماع خود دلبستگی دارند، تمايل به تبعیت از مقررات آن هم دارند. در حالی‌که کسانی که از اجتماع خود بريده‌اند ممکن است تمايل به نقض آن مقررات را داشته باشند. بنابراين در بین افراد معتاد، افرادی که تعهد بالاتری داشته باشند، با احتمال کمتری دچار لغزش می‌شوند (ص 140، بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر ماندگاري در درمان اعتیاد، صوفیا صیادی، دو فصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 96).

مبنای اعتیاد
در اکثر جوامع، جوانان سالم ۱۵ تا ۲۰ ساله‌ای که برای کسب تجربه یا در اثر معاشرت با دوستان نامناسب یا معتادان به استفاده از مواد مخدر پرداخته‌اند، بیشترین طیف افراد معتاد را از نظر مبنا تشکیل می دهند. این گروه به علت نداشتن پشتوانه خانوادگی و تربیت صحیح و از روی حس کنجکاوی و هم‌چنین در اثر معاشرت با کسانی که آن‌ها را به استفاده از داروی مخدر تشویق می‌کنند، برای اولین بار مواد مخدر را تجربه نموده و دچار اعتیاد به مواد مخدر می‌شوند.

متأسفانه بسیاری از جوانان به علت احساس درماندگی، ناکامی، عدم کفایت و همینطور برای رهایی از تنهایی و فشار روانی معتاد می‌شوند که رهایی ازاین نوع اعتیاد به سادگی میسر نیست. هم‌چنین، تعداد زیادی از فرزندان طلاق به‌عنوان کسانی که از تربیت صحیحی برخوردار نیستند به شکل قابل توجهی مستعد گرفتارشدن در دام اعتیاد به مواد مخدر هستند.


در این طرح درس سعی شده است به بررسی برخی از مهمترین فاکتورهای مستعدکننده در گرایش افراد به اعتیاد پرداخته شود.
عوامل مخاطره‌آمیز اعتیاد را از سه دیدگاه به شرح ذیل مورد کاوش قرار می‌دهم.

الف. عوامل مخاطره‌آمیز فردی
ب. عوامل مخاطره‌آمیز محیطی
ج. عوامل مخاطره‌آمیز اجتماعی
در ذیل به بررسی هر یک از این عوامل می‌پردازیم:
الف. عوامل مخاطره‌آمیز فردی خود به موارد زیر تقسیم‌بندی می‌شود:
۱. عوامل ارثی (ژنتیک)
توارث، یک عامل احتمالی در سوءمصرف مواد است. تحقیقات متعدد درنوروبیولوژی نشان داده است که مغز انسان مواد روان‌گردان می‌سازد. برای نمونه داروهای آرام‌بخش که در بیرون از بدن انسان ساخته می‌شوند با مواد آرام‌بخش تولید شده در درون بدن مشابهت دارند. موادی که به هروئین شبیه است و در داخل بدن ساخته می‌شود آندروفین نام دارند. تحقیقات بر روی راه‌های عصبی آناتومیک، احتمال ارتباط بین وابستگی دارویی و گرایش ژنتیکی را تقویت می‌کند.
بر همین اساس، ممکن است یک اختلال ارثی یا بیولوژیک باعث نقص در فرد شود که با مصرف موادمخدر این نقص جبران می‌شود.
یک بررسی وسیع در کشور سوئد نشان داد، کودکانی که در چند ماه اول عمر از والدینشان جدا شده‌اند و در خانواده‌های جدیدی به زندگی ادامه داده‌اند اگر از والدین الکلی بودند استعداد بیشتری در الکلی شدن از خود بروز داده‌اند.
۲. عوامل فردی و روان‌شناختی:
از میان عوامل روان‌شناختی و فردی که می‌تواند علت مصرف مواد و سوءمصرف آن وابستگی را تبیین نماید، فعالیت رفتاری، مردم آمیزی و دامنه توجه کردن را می‌توان نام برد.
به‌نظر کلایتون و همکاران (۱۹۹۵) بین شخصیت ضداجتماعی و اختلال سلوک با سوءمصرف مواد ارتباط وجود دارد. نوجوانانی که مواد مصرف می‌کنند دارای منبع کنترل بیرونی هستند و در مقایسه با آن‌هایی‌که مواد مصرف نمی‌کنند، اعتمادبه‌نفس کمتری دارند. فشار روانی نظیر: فشار گروه همسالان، پرخاشگری و عدم وجود مهارت‌های مقابله‌ای از دیگر عوامل روان‌شناختی مرتبط با سوءمصرف مواد است.
گلداشتاین (Gold shtain) معتقد است که فقدان احساس لذت و ناتوانی در کسب لذت‌ها و ارضاء معمول آن در زندگی با مصرف مواد ارتباط دارد.
برخی پژوهش‌ها، وابستگی به مواد را به عوامل فردی همانند، فقدان عزت نفس و خودکفایی، احساس رضایت‌مندی ضعیف، بالا بودن اضطراب و پایین بودن توانایی ابراز وجود، رفتارهای تکانشی، کنترل پایین شخصیتی و تمایل به خود بیمارانگاری مرتبط دانسته‌اند.
کنجکاوی عامل مهم دیگر در گرایش نوجوانان به سوءمصرف موادمخدر است.
”انستیتوی ملی مطالعه مواد و الکل“ در آلمان مطرح می‌کند که مصرف‌کنندگان کوکائین در اولین تجارب مصرف، تحت‌تأثیر کنجکاوی و تمایل به تجربه آثار پیش‌بینی شده مواد مانند تحریک‌پذیری و سرخوشی (نشئگی) هستند.
ویس معتقد است وجود بیماری روانی، آسیب‌پذیری فرد را در برابر موادمخدر و وابستگی به مواد افزایش می‌دهد.
مطالعات نشان می‌دهد ۵ تا ۶۰ درصد کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی در مقایسه با ۱۶ درصد گروه گواه به اختلال‌های سلوک، بزهکاری و سوءمصرف مواد مبتلا شدند.
۳. عوامل صفات شخصیتی:
یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار بر اعتیاد، صفات شخصیتی افراد است. به‌عبارت دیگر، اختلالات شخصیتی افراد نظیر: عدم پذیرش ارزش‌های سنتی و رایج، نیاز شدید به استقلال، پرخاشگری شدید، اعتمادبه‌نفس پایین، فقدان مهارت در رد پیشنهادی خلاف دوستان ناباب و اطرافیان و... از جمله عواملی هستند که در گرایش افراد به‌سوی معضل اعتیاد مؤثر هستند.
۴. عوامل مرتبط با نوع نگرش افراد به مواد:
معمولاً افرادی‌که دارای نگرش و باور مثبت به موادمخدر هستند، احتمال بیشتری برای گرایش به سمت اعتیا دارند. بعضی از افراد با داشتن باورهای غلطی همچون: ”مصرف این مواد باعث رفع دردهای جسمی و خستگی می‌شوند و به کسب آرامش روانی و فراموشی مشکلات و گرفتاری‌ها کمک می‌نمایند یا این‌که با مصرف چندبار مواد که کسی معتاد نمی‌شود و...“ به دام اعتیاد می‌افتند.
۵. عوامل مرتبط با موقعیت‌های نامساعد:
ترک تحصیل، بی‌سرپرستی، معلولیت جسمی، بیماری‌های مزمن، از دست دادن نزدیکان، در معرض خشونت بودن در دوران کودکی و... نقش مهمی را در گرایش افراد به اعتیاد و سوءمصرف موادمخدر بازی می‌کند.
۶. عوامل مرتبط با اختلالات روانی:
درصد زیادی از اعتیادها همراه با اختلالات روانی است. اختلالات روانی نظیر: افسردگی شدید، اختلالات شخصیت ضداجتماعی، اختلال وسواس، مانیا، اسکیزوفرنی و...
ب. عوامل مخاطره‌آمیز محیطی:
عوامل مخاطره‌آمیز محیطی می‌توانند شامل موارد زیر باشند:
۱. عوامل خانوادگی:
خانواده اولین مکان رشد شخصیت، باورها و الگوهای رفتاری فرد است که می‌تواند خود، منبعی برای تنش باشد. خانواده نه تنها در تعیین ارزش‌ها و شخصیت کودک دارای اهمیت است، بلکه به‌صورت غیرمستقیم به‌تدریج بر ساخت جامعه اثر می‌گذارد و اندیشه و رفتار والدین به جامعه منتقل می‌شود. بنابراین، منشأ بسیاری از نابهنجاری‌ها و انحرافات اخلاقی نوجوانان نیز فقدان یک نظام صحیح و سالم خانوادگی است. حمایت افراطی والدین از فرزندان و رفتارهای اجتماع ستیز والدین، زمینه‌های ناسالم روانی و احتمال گرایش افراد را به اعتیاد فراهم می‌کند.
در مطالعات متعدد مشخص شده است که دلبستگی ضعیف به مادر و وجود پدر ناآرام و سهل‌انگار در دوران کودکی احتمال آن که نوجوانان را به مصرف الکل و موادمخدر سوق دهد بسیار زیاد است.
در زیر به بعضی از مهمترین عوامل مستعدکننده خانوادگی اشاره شده است:
زمینه‌های نامناسب خانوادگی، فقر مادی خانواده، وجود الگوهای نامناسب در خانواده، ناآگاهی والدین، ارتباط ضعیف با فرزندان، غفلت از فرزندان، خانواده آشفته و متشنج، درگیری والدین و مشاجره آنها و... .
۲. ارتباط با دوستان (رفقا):
در بعضی از موارد اولین مصرف موادمخدر به‌دنبال تعارف دوستان رخ می‌دهد.
ارتباط و دوستی با همسالان مبتلا به سوءمصرف مواد عامل بسیار قوی در ابتلا به اعتیاد است. مصرف‌کنندگان برای گرفتن تأیید رفتار خود از دوستان، آنها را با خود همراه می‌کنند و هر چه پیوند فرد با خانواده، مدرسه و اجتماع سالم کمتر باشد، احتمال پیوند با این گروه‌ها بیشتر است.
به‌عبارت دیگر، عواملی چون دوستان مصرف‌کننده مواد، عدم کنترل و نظارت کافی توسط والدین بر چگونگی انتخاب دوست فرزندان و... عواملی است که در گرایش فرد به معضل اعتیاد مؤثر است.
۳. مدرسه:
مدرسه دومین سازمان اجتماعی است که در ساختار شخصیتی نوجوانان سهم مهمی را ایفا می‌کند. آگاهی مربیان نسبت به اصول بهداشت روانی در شکل‌گیری صحیح شخصیت کودکان اثر دارد. عواملی چون بی‌توجهی اولیاء مدرسه به مصرف مواد، استرس‌های شدید تحصیلی، عملکرد تحصیلی ضعیف، ترک تحصیل، ورود به مدرسه جدید و احساس انزوای اجتماعی، بی‌علاقگی به فعالیت‌های مدرسه، عدم نظارت و کنترل کافی مسئولین مدارس بر دانش‌آموزان، مدیریت ضعیف مدارس و... از جمله عوامل محیطی تأثیرگذار در گرایش فرد به اعتیاد هستند.
۴. محل سکونت فرد:
محل سکونت فرد، موقعیت و شرایط حاکم بر آن از جمله فاکتورهایی است که باید در مورد معضل اعتیاد مدنظر قرار گیرد. به‌عبارت دیگر افرادی‌که در محله‌های شلوغ و پرجمعیت شهرهای صنعتی و تجاری زندگی می‌کنند، بیشتر از سایر افراد در خطر اعتیاد قرار دارند و عواملی چون: حاشیه‌نشینی، جمعیت زیاد، وفور مشاغل کاذب، شیوع خشونت، فقدان ارزش‌های اخلاقی و... از جمله عوامل تأثیرگذار بر اعتیاد است.
ج. عوامل مخاطره‌آمیز اجتماعی:
عوامل مخاطره‌آمیز اجتماعی نیز به موارد ذیل تقسیم می‌شوند:
۱. ریسک عوامل اجتماعی
عواملی از قبیل عدم عدالت اجتماعی، نابرابری‌های طبقاتی، در دسترس بودن موادمخدر، مدرسه و گروه همسالان در حیطه عوامل اجتماعی قرار می‌گیرند که می‌تواند زمینه را برای گرایش افراد به سوءمصرف موادمخدر مهیا نماید.
کودکان از طریق مصرف الکل توسط همسالان و به‌واسطه نگرش‌های همسالان خود نسبت به مصرف مواد تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند.
نوجوانانی که دوستانشان به الکل و سایر مواد دسترسی دارند، به‌طور فزاینده‌ای در معرض خطر هستند و احتمال زیادی برای تبدیل شدن آنها به مصرف‌کننده مواد وجود دارد.
۲. ریسک عوامل رفتاری
اجتماع‌ستیزی اولیه و رفتار بزهکارانه از قبیل اختلال کرداری با سوءمصرف اولیه مواد مرتبط است. عملکرد تحصیلی ضعیف و فقدان تعهد آموزشی با احتمال افزایش سوءمصرف مواد مرتبط هستند. سوءمصرف اغلب به دنبال یک دوره نگرش‌های منفی نسبت به خود و سایرین، تعامل اجتماعی با سایر همسالان ناراحت و رفتار غیرقابل قبول از نظر اجتماعی به منظور دستیابی به خودارزشی و رضای خاطر ایجاد می‌شود.
۳. ریسک عوامل اقتصادی
عواملی مانند بحران‌های اقتصادی، گرسنگی، تورم، مهاجرت (که در پی آن آوارگی، تضاد و تعارض فرهنگی به‌علت تغییر علل جغرافیائی ایجاد می‌شود)، بیکاری، رفاه اقتصادی یا فقر نقش بسیار مهمی در گرایش افراد به سوءمصرف موادمخدر ایفا می‌کند. احتمال دارد خانواده‌هایی هم که درآمد اقتصادی بالائی دارند، به‌دلیل ضعف روابط انسانی یا کثرت کار و سرگرمی، زمینه مساعدی را برای گرایش اعضاء خانواده به موادمخدر فراهم نمایند.
هم‌چنین جمعیت آسیب‌پذیری که معمولاً در گروه‌های سنتی ۱۵ تا ۲۵ سال قرار می‌گیرد، به‌علت عدم دستیابی به شغل مناسب در جامعه در گرایش به مواد آسیب‌پذیرتر هستند.
۴. عوامل سیاسی
عواملی مانند جنگ، سیاست استعماری دول خارجی و سرمایه‌داران بزرگ بین‌المللی، برانگیخته شدن مطامع استعمارگران به‌علت وجود منابع غنی و سرشار از مواد و انرژی، فشارهای ناشی از جانب حکومت نقش مهمی در گرایش افراد به سوءمصرف موادمخدر ایفا می‌کند.
۵. عوامل فرهنگی و جمعیت شناختی
برخی عوامل فرهنگی با سوءمصرف مواد مرتبط هستند. برای نمونه مردان میزان بالاتری از سوءمصرف مواد و اعتیاد را نسبت به زنان نشان داده‌اند. برخی از گروه‌های نژادی و فرهنگی از قبیل آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار و اسپانیایی‌ها، سطح بالاتری از اعتیاد را نسبت به سایر گروه‌ها در جامعه آمریکا داشته‌اند. زندگی در داخل شهر با موانع شغلی، آموزشی و اقتصادی توأم است که احتمال سوءمصرف مواد را افزایش می‌دهند.
عوامل فرهنگی همانند بی‌سوادی، عدم آگاهی به مسائل اجتماعی از جمله مضرات موادمخدر، آداب و رسوم و فرهنگ حاکم بر جامعه و منطقه ویژه جغرافیایی نقش مهمی را در گرایش افراد به موادمخدر ایفا می‌کند. همچنین احساس بیگانگی، طرد و دوری از قلمرو ارزشی جوامع و رنگ باختن مذهب با مصرف مواد ارتباط دارد.
به‌نظر یکی از محققان (گورساش) همبستگی معنی‌داری بین رفتار عبادت‌گری و سوءمصرف مواد وجود دارد. پایبندی به انجام منظم رفتارهای مذهبی نقش بازنده‌ای در توجه، گرایش و مصرف موادمخدر ایفا می‌کند (تحلیلی پیرامون پدیده اعتیاد
شیوا حسینی ـ علی فقیهی، نشریه پزشکی طبیب مردم).

اختلالات روانی و اعتیاد
اختلال شخصیتی بیش از همه چیز فرد را در برابر اعتیاد آسیب‌پذیر می‌سازد. علاوه بر این، اعتیاد خود نیز اختلالهای موجود را تشدید می‌کند و این دایره معیوب ادامه می‌یابد. شخص معتاد برای به‌دست آوردن ماده مخدر دست به اعمال خلاف قانون و اخلاق می‌زند و با آزاد شدن از قید و بندهای اخلاقی مرتکب جنایت نیز می‌شود. به طور کلی شخصیت های روان نژند (دچار سراسیمگی) و نیز روان پریش را می‌توان در برابر اعتیاد بسیار آسیب‌پذیر دانست.

شخصیت های روان نژند، یعنی کسانی که دارای بیماریهای روانی خفیف هستند. این افراد با علائم ضعف روانی، اضطراب، وسواس، ترس و بی اراده بودن در تصمیم گیری شناخته می‌شوند؛
شخصیت های روان پریش، یعنی کسانی که به علت عدم رشد خُلقی، در سازش اجتماعی دچار اشکال هستند و دارای خلق و خوی متغیر و قضاوت ناپایدار می‌باشند.
مبتلایان به این بیماریها بسیار آسان به مواد مخدر گرایش یافته و در زمره معتادان درمی‌آیند. بدیهی است بسیاری از همین شخصیت ها نیز غیر معتاد باقی می‌مانند.

روان‌پریش ها دارای رفتارهای ضد اجتماعی و اختلال خُلقی هستند و توانایی کافی برای پیروی از قوانین و مقررات را ندارند و روابط آنها با دیگران سطحی است. با آنکه این افراد کم هوش نیستند، اما قادر به تحمل فعالیتهای منظم جسمی و ذهنی نیستند و جا و مکان و کار ثابتی را پذیرا نمی‌شوند. سابقه این افراد نشان می‌دهد که در دوران کودکی، نا‌آرام و مشکل‌ساز بوده و در مدرسه قدرت سازش نداشته و در محیطهای دیگر نیز فاقد سازش اجتماعی بوده‌اند.
روان‌پریش های مهاجم که دارای اختلال رفتاری شدید هستند و به انجام اعمال تهاجمی و جنایت و حتی آدمکشی دست می‌زنند از جمله کسانی به شمار می‌آیند که بیش از همه به طرف اعتیاد گرایش می یابند. در عین حال روان‌پریش های نالایق و غیرفعال نیز که معمولاً به دروغگویی، دزدی، تقلب و آزار دیگران می‌پردازند، مواد مخدر را وسیله خوشی و آسایش خود به شمار می‌آورند.

نقش تکنولوژی و تمدن
اگرچه پیشرفتهای تکنولوژی در قرن بیستم سبب تحولات دائمی و نیز پیشرفت همه جانبه ی معیارهای زندگی از جمله بهداشت عمومی گردیده و در بهبود زندگی مردم موثر واقع شده است، اما در عین حال عوارضی چون ترس از تأمین آینده و تشویش و اضطراب را نیز با خود به ارمغان آورده است که در بسیاری از افراد منجر به پیدایش کشمکش های روانی شده است.
این افراد مظطربانه و دائماً ازخود می پُرسند: آینده چه می شود؟
این کشمکش‌ها، حتی بیش از محرومیت ها، سبب درهم ریختن مکانیسم های دفاعی افراد می‌شود و از این رو بیماری های روانی ناشی از کشمکش ها و اضطراب ها بیش از بیماریهای جسمی بشر را آزار می‌دهند.

786

سرویس : استان
تاریخ : ۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۰۸:۱۹
کد خبر: ۴۶۲۸۶۰
 
ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا مقدار عبارت
را در باکس روبرو وارد کنید:
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۰۹:۰۹
همایش هفته وحدت در نیکشهر
همایش هفته وحدت با حضور معاونت هماهنگی امورعمرانی فرمانداری،معاونت برنامه ریزی ائمه جمعه و جماعات ،اعضای شورای اداری ،اعضای شورای شهر در سالن اجتماعات اداره فرهنگ وارشاد اسلامی نیکشهر برگزارشد
۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۰۹:۰۷
مدرسه یاران محسنین در شهر بنت افتتاح شد.
مدرسه 6 کلاسه یاران محسنین محله شیخان با حضور خیرین در منطقه بنت افتتاح شد.
۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۰۹:۰۶
شهرستان نیکشهر (بنت)
حضور مهندس طوقی مدیر کل محترم امور عشایر استان در بخش بنت
۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۰۹:۰۱
جلسه هم اندیشی مدیران متوسطه لاشار برگزار شد.
جلسه هم اندیشی مدیران متوسطه لاشار به منظور بررسی اقدامات و ارائه راهکارها و طرح های کیفیت بخشی آموزش در دبیرستان نمونه دولتی راه انبیا برگزار شد.
۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۰۸:۵۹
جلسه توجیهی زمان ، مکان و تعیین حوزه های برگزاری آزمون استخدامی برگزار شد
جلسه توجیهی آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی شهرستان نیکشهر با حضور کلیه عوامل برگزاری آزمون در محل کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی برگزار شد.
۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۰۸:۵۸
تبدیل خانه باغ های روستایی به بومگردی
یکی از راه های ایجاد اشتغال در مناطق روستایی تبدیل خانه باغ ها به اقامتگاه بومگردی می باشد .
۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۰۸:۵۶
بنجار
همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی بخش مرکزی بنجار + تصویر
۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۰۸:۵۳
شهرستان زابل
همایش پیاده روی خانواده ها و کارکنان تیپ حضرت علی اکبر(ع) + تصویر
۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۰۸:۴۹
به مناسبت هفته وحدت؛
برگزاری جشن بهار مهربانی در چابهار
۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۰۸:۴۷
بازدید سرزده ی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیکشهر از پردیس آموزشی بنت
مسعود رئیسی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیکشهر به همراه بخشدار بنت، معاون آموزشی واحد دانشگاهی به صورت سرزده از پردیس آموزشی بنت بازدید به عمل آوردند

پربننده ترین ها

پر بحث ترینها

۱۳۹۸/۸/۲۱ - ۰۸:۴۴
برگزاری دهمین یادواره شهدای وحدت، خدمت و امنیت
معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی؛صهیونیسم قطعا از اختلاف میان مسلمان خوشحال خواهد شد...
۱۳۹۸/۸/۲۳ - ۰۲:۴۴
نقش بانوی بلوچ در رونق تولید و اقتصاد
زنان نه تنها بنیاد اقتصادجامعه بلکه بنیان توسعه به شمار می روند امروز زنان تولیدکننده ثروت هستند و با تربیت و آموزش درست فرزندان خود یک تولید ثروت به شمار می روند و اساسی ترین فاکتورپایداری نظام اقتصا...
۱۳۹۸/۸/۲۳ - ۰۲:۴۳
نشانه های تشخیص استرس بیش‌ از حد
زمانی که سیستم ایمنی بدن در اثر استرس ضعیف می‌شود، پوست می‌تواند توسط موادی که هرگزبه آنها حساسیت نداشته‌اید، مانند صابون، سرما، گرما، لوسیون و مواد شوینده تحریک شود و واکنش های آلرژیک از خود نشان دهد...
۱۳۹۸/۸/۲۳ - ۰۳:۲۲
سامانه ثبت نام مسکن ملی در سیستان و بلوچستان بازگشایی می‌شود
معاون بازآفرینی و مسکن اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: سامانه ثبت نام مسکن ملی که از روز گذشته کار خود را آغاز کرد به علت استقبال زیاد تکمیل ظرفیت شد اما پس از پایش لازم در روزهای اخیر س...
۱۳۹۸/۸/۲۳ - ۰۲:۵۴
سردار سلامی: تولید اقتدار محصول حضور فیزیکی و روانی «اطلاعات» است
فرمانده کل سپاه پاسداران در چهارمین همایش جامعه اطلاعاتی سپاه گفت: اقتدار اطلاعاتی اصل بازدارنده است که هزینه‌های برخورد را کاهش می‌دهد و ضامن امنیت و آرامش جامعه است.
۱۳۹۸/۸/۲۳ - ۰۲:۵۲
پیش‌بینی باران، برف و دمای منفی۱۱درجه در برخی مناطق کشور
سازمان هواشناسی با پیش‌بینی بارش برف و دمای منفی ۱۱درجه در مناطق زلزله‌زده اعلام کرد:‌ از جمعه تا دوشنبه در ۱۳ استان باران و در ارتفاعات برف می‌بارد.
۱۳۹۸/۸/۲۳ - ۰۲:۴۷
وظیفه سنگین تشکل های دانشجویی
برای اینکه ما بتوانیم به این آینده های مطلوب برسیم، احتیاج به نسل جوان با همت پُر انگیزه ی تلاشگر کاردان راه بلد داریم. یکی از شرایط اصلی اش مؤمن بودن و متقی بودن است ؛ اینکه می گوییم تشکلهای اسلامی و...
۱۳۹۸/۸/۲۳ - ۰۲:۴۶
نگرش نادرست جامعه نسبت به سن پیری و پیامدهای نامطلوب حاصل از آن
جامعه‌ی کنونی، تصویری منفعل و ناتوان از افراد مسن ترسیم می‌کند که پیامدهای نامطلوبی به‌همراه دارد و لازم است این نگرش تغییر پیدا کند.
۱۳۹۸/۸/۲۳ - ۰۲:۵۹
ثبت‌نام‌ ۶۰ هزار ایرانی در طرح ملی مسکن / ۱۵ درصد مسکن‌های مهر ‌متقاضی ندارد
معاون شهری بنیاد مسکن کشور با بیان اینکه استقبال مردم از طرح اقدام ملی مسکن مناسب بوده است، گفت:‌ روز گذشته ۶۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند.
۱۳۹۸/۸/۲۳ - ۰۲:۵۶
پیروزی ایران برابر مالزی/ شاگردان موسوی‌نسب با اقتدار صعود کردند
تیم کبدی ایران به یک پیروزی دیگر در رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان دست یافت.