وبسایت خبری
امروز: دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸
حقوق زنان از نگاه اسلام
کارگاه آموزشی حقوق زنان از نگاه اسلام در خاش برگزار شد
در مورد حقوق زن، نخست باید دیدگاه اسلام را در باره طبیعت زن دانست. دیانت اسلام، زنان و مردان را برابر می داند و قوانین اسلام، عموما انسان را مورد حمایت قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کانون فرهنگی‌زنان بلوچ از خاش، چهارشنبه ۱۷ مهرماه به همت کانون فرهنگی‌زنان بلوچ خاش در راستای خدمت گزاری به جامعه بانوان شهرستان کارگاه آموزشی حقوق بانوان از نگاه اسلام با کارشناسی سرکار خانم نوری با حضور جمعی از بانوان در محل کارگاه خیاطی برگزار گردید.

خلاصه مطالب ارائه شده به شرح ذیل است:

نزول کتاب آسمانی قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و آله، تنها به خاطر تغییر رسوم و دگرگونی اخلاق عرب جاهلیت نبوده است. قرآن، کتابی است حاوی دستورات منسجم و کامل که اجرای آن در شرایط تاریخی و ضرورت های اجتماعی گوناگون کاملا امکان پذیر است. در مورد حقوق زن، نخست باید دیدگاه اسلام را در باره طبیعت زن دانست. دیانت اسلام، زنان و مردان را برابر می داند و قوانین اسلام، عموما انسان را مورد حمایت قرار می دهد نه فرد یا گروه معینی را . با این همه در مواردی از حقوق زنان بیش تر پشتیبانی کرده و مخصوصا سنت پیامبر صلی الله علیه و آله عدالت، مهربانی و نیک رفتاری با زنان را توصیه نموده و احادیث بسیاری در این باره موجود است. در مساله ازدواج که از نظر اسلام، بعد اخلاقی و تربیتی آن اهمیت فوق العاده ای دارد، اگر به مهریه تاکید شده باز به خاطر احترام و تامین زندگی آینده زن بوده است. حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که زن را به موجود مقدس تعبیر کرده و در حدیث دیگر مالکیت خصوصی، حق استفاده از ارث و تساوی در برابر قانون را برای زن قایل شده است. فقهای اسلام، از تفاوتی که در سهم ارث زن و مرد وجود دارد و مرد دو برابر زن ارث می برد، بدین صورت دفاع کرده اند که این امر نه تنها تضییع حقی نسبت به زنان نیست، بلکه امتیازی هم برای آنان محسوب می شود . می دانیم که در نظام اجتماعی اسلام، به طور کلی مرد مسؤول پرداخت هزینه خانواده از هر قبیل است . در حالی که مسؤولیت و مدیریت زن در خانواده نسبت به اموری است که برای او مستلزم هزینه ای نیست، بدین ترتیب ثروت و در آمد او مانند مرد، صرف مخارج خانواده نمی شود . حال اگر، بیش تر از او ارث می برد، هرگز به خاطر برتری مرد نسبت به زن نمی باشد، بلکه به علت مخارج بیش تری است که اجبارا مرد در زندگی برعهده دارد .

از بررسی قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله به این نتیجه می رسیم که دین اسلام سه نوع امتیاز برای زنان قایل شده است:

اول، حق زناشویی که از نظر اسلام در عین این که پیوند معنوی و پرشکوه مرد و زن مسلمان است، اقدامی در مسیر نظم جامعه و قرارداد عادلانه ای بین طرفین است .

دوم، رعایت احترام و ادب معاشرت در روابط زن و مرد است . با شناختی که اسلام از طبیعت سرکش مردان داشته، در این مورد راه های عملی ارایه داده و صرفا توصیه اخلاقی نکرده است .

سوم، تنظیم روابط زناشویی است . زناشویی صرفا اقناع غریزه جنسی نباید تلقی شود . انگیزه های انسانی و تربیتی، علل و موجبات اساسی زناشویی است . دورنمای این مزایای سه گانه که با یک دید کلی، می توان آن ها را به صورت اصل واحدی پذیرفت، نظر اسلام را نسبت به ارزش مقام زن روشن می سازد .مطالعه تاریخ تمدن های گذشته حاکی از پرداختن انسان به رسوم و عادات شرم آوری بوده که انقلابات و تحولات اجتماعی نظیر اسلام، سرانجام آن را از میان برده است . از جمله این عادات، رفتار غیر انسانی مردان جاهلیت با زنان و دختران عشیره بوده که پیامبر با آن مبارزه کرده است .از دیدگاه قرآن، زن در جامعه مسلمان، از همگی حقوقی که به مرد اختصاص داده شده، بهره مند است و اصولا هیچ گاه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد .

«ما از هر چیز دوگونه آفریدیم، باشد که یگانگی ما را پذیرا شوید .»افسانه اغواگری حوا و برانگیختن آدم به گناه که در انجیل آمده، و زن را شاگرد شیطان نامیده است، مورد قبول اسلام نیست و این بی احترامی نسبت به زن نه تنها در قرآن دیده نمی شود، بلکه به شهادت بعضی آیات، برتری زن نسبت به مرد، پذیرفته شده است. در آیات مذکور، آسیه همسر فرعون و مریم دختر عمران و مادر عیسی علیه السلام نمونه پاکدامنی و استقامت در برابر شداید و سختی ها معرفی شده اند . بنابر احادیث معتبر، خدیجه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و فاطمه علیها السلام دختر پیامبر و همسر علی علیه السلام در بزرگواری همانند مریم و آسیه اند. باید دانست که نظر قشریون و ظاهر گرایان مسلمان نسبت به زن، مطلقا با تعالیم اسلامی ربطی ندارد و نشانه بی اطلاعی و بی خبری این گروه های متعصب و بیگانه از حقایق اسلام است . این گروه ها برای زن همان حقوقی را قایلند که اعراب دوره جاهلیت قایل بودند، اینان به دستور پیامبر و تعالیم قرآن در موضوع برابری زن و مرد تسلیم نمی شوند و تنها به ظواهر دین پایبندند و با برداشت سطحی و ناقصی که از دین اسلام دارند، مقام عالی و با عظمتی را که قرآن به انسان (اعم از مرد و زن) ارزانی داشته، هرگز درک نکرده اند و در نتیجه با تندروی های ناشایسته ای به قضاوت در باره زن می پردازند . سخنانی چون «بهشت زیر پای مادران است » یا «بهترین شما کسی است که با همسر خود به مهربانی رفتار کند» ، هرگز بر زبان پیامبری که برای زن ارزش ملکوتی قایل نباشد، جاری نمی شود .

مبارزه ای که زنان مسلمان برای به دست آوردن حقوق و آزادی خود آغاز کرده اند، از پیکار زنان

 

 اروپا و آمریکا، آسان تر است، زیرا زن مسلمان برخلاف زنان مغرب زمین علیه قوانین ظالمانه ای که حقوق زنان را از یاد برده، قیام نکرده است، بلکه منحصرا با اندیشه هایی مبارزه می کند که گرفتار کوته بینی و عصبیت های جاهلیت اند و مانع رسیدن زنان به حقوق که اسلام برای آنان پذیرفته است می گردند .

دین اسلام، به مراتب بیش تر از مسیحیت و ادیان دیگر در مورد حقوق و آزادی های زن سخنی گفته است مانند: مالکیت خصوصی زن، مهریه، ارث، دریافت هزینه زندگی از شوهر سابق پس از طلاق، و امتیازات بسیار دیگر . دشواری زن مسلمان و مقاومت مردانی است که آماده اجرای احکام الهی در مورد او نیستند .

در کدام سیستم اقتصادی، از حق مالکیت زن، نظیر اسلام حمایت شده است؟ شور و حرارتی که پیامبر صلی الله علیه و آله در دفاع از آزادی و حقوق اقتصادی و اجتماعی زن، در هزار و چهارصد سال پیش، نشان داده است، واقعا شگفت انگیز است . ظهور اسلام، مقارن با فرمانروایی امپراطوران روم و ایران بود که اصولا مرد و زن از آزادی و عدالت بی بهره بودند . اروپای قرن بیستم، هنوز حقوقی را که اسلام برای زنان قایل شده است، به آنان نبخشیده است .

با توجه به این حقایق، زنان روشن فکر مسلمان، بهتر است برای مطالبه حقوق و آزادی های خود از دولت ها، به جای تکرار مطالب متفکران مغرب زمین، به اصول برابری و عدالت اسلام تمسک جویند . عدالت اسلام، از مطالعه در هم آهنگی و نظم و ترتیب کائنات پدید آمده است . نظامی که قدرت کامله خدا، ضامن استقرار و استمرار آن است . نظامی که از اصل مهم «هر چیزی به جای خویش نیکوست » پیروی می کند .

 

تعدد زوجات و طلاق

انکار نمی توان کرد که اسلام حق چند همسری را برای مرد پذیرفته و اجازه طلاق را به او داده است . باید دانست که نظر قرآن و روش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در موضوع تعدد زوجات، مبتنی بر علل و موجباتی بوده که در جامعه ابتدایی صدر اسلام وجود داشته است . نظام چند همسری، ستم و اهانت و تحقیر زن در عرب جاهلی، سنتی پا برجا و غیر قابل انکار تلقی می شد . هدف قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله از همان ابتدا، متوجه رفع ستم از زن و بهبود شرایط زندگانی او بوده است ولی عملی ساختن این تصمیم، با یک دستور قاطع و بی سابقه، با توجه به فضای فکری حاکم بر جامعه آن روز، امکان عقلی نداشته است . درست به همین علت، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، با تدابیر ویژه ای کوشیده است که عادات ناپسند و غیر انسانی چند همسری را از جامعه اسلام زایل سازد و در راه رسیدن به این هدف، نخستین گام را که محدود ساختن تعدد زوجات و تدوین ضوابطی برای زناشویی و طلاق باشد برداشته است . در مراحل بعد، اسلام با هرگونه تبعیض و ستم، نسبت به انسان ها اعم از مرد و زن، سیاه و سفید، برده و آزاد، مبارزه کرده است .

در مورد تعدد زوجات، هدف اسلام مبارزه با ستم گری نسبت به زنان و اجرای عدالت بوده و مخصوصا پافشاری قرآن بر اجرای عدالت، خود به خود مساله چند همسری را منتفی می سازد . اگر عدالت و احترام بر روابط زن و شوهر سایه نیفکند، یقینا تک همسری نیز تفاوتی با چند همسری ندارد و به هر حال آرامش خانواده به نابودی کشیده می شود .

در باب طلاق هم اگر درست بنگریم، برای زن و شوهر هر دو حقوقی در نظر گرفته شده است . ازدواج در حقیقت نوعی قرارداد است که زن و شوهر آن را امضا می کنند . این قرارداد در مواردی که یکی از طرفین، به شرایط آن عمل نکند، قانونا نافذ نخواهد بود و اعتبار خود را از دست می دهد . قرآن، درست هنگامی که عقد زناشویی به این مرحله از تزلزل برسد و تداوم زندگی مشترک ممکن نباشد، موضوع طلاق را (آن هم با شرایط عادلانه و در چند مرحله) مطرح می سازد .

در طلاق اسلام، صلح و آشتی و بازگشت به زندگی زناشویی پیش بینی شده و مخصوصا به زنان نیز، حق جدایی از شوهر، طبق شرایطی داده شده است . مرد به دل خواه خود و بدون دلیل، هرگز نمی تواند همسر خود را طلاق دهد و در صورت طلاق شرعی، مرد مکلف است علاوه بر مهریه، ضرر و زیانی را که همسر سابق او مطالبه می کند، تمام و کمال بپردازد و رضایت خاطر او را فراهم آورد . در قرآن کریم سوره مستقلی به طلاق اختصاص داده شده و تمامی ابعاد آن با دقت نظر و موشکافی تجزیه و تحلیل شده است . علاوه بر این سوره (که حاوی دستورالعمل های کافی برای شناسایی، حفظ و تامین حقوق مادی و معنوی بانوان است) در سوره های دیگر، ضمن آیات متعددی در موضوع نکاح و طلاق گفت وگو کرده است . با این همه دین اسلام، طلاق را به جراحتی بر پیکر جامعه تعبیر نموده است . و بر پایه این تعبیر، مقررات شدیدی در راه تامین معیشت همسران مطلقه، وضع نموده تا به انحراف و فساد کشیده نشوند و جامعه را آلوده نسازند

 

786

سرویس : استان
تاریخ : ۱۳۹۸/۷/۱۷ - ۱۰:۰۴
کد خبر: ۴۶۲۵۴۰
 
ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا مقدار عبارت
را در باکس روبرو وارد کنید:
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۰۹:۱۱
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا در نیکشهر
آیین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا به مناسبت هفته تربیت بدنی با حضور امام جمعه و مسوولین در شهرستان نیکشهر برگزارشد.
۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۰۹:۰۹
همایش بزرگ پیاده روی در شهرستان هامون + تصویر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی زنان بلوچ از زابل ، همایش پیاده روی خانوادگی صبح روز جمعه 26 مهر ماه سال 98 ، به مناسبت هفته تربیت بدنی ،با حضورحجت الاسلام شیخ امام جمعه شهرستان هامون ، رئیس اداره ور...
۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۰۹:۰۶
برگزاری نشست اعضای فعال کانون فرهنگی‌زنان بلوچ خاش با موضوع چند همسری
کارشناس بانوان: برگزاری کارگاه های همسرداری و دوره های مطالعاتی برای بانوان تحصیل کرده شهرستان در کاهش این معضل چند همسری تاثیر بسزایی خواهد داشت.
۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۰۹:۰۳
رئیس و کارکنان اداره ورزش و جوانان با فرماندار شهرستان ایرانشهر دیدار کرد
دیدار رئیس و کارکنان اداره ورزش و جوانان شهرستان به همراه چن تن از ورزشکاران بمناسبت هفته تربیت بدنی با دکتر ابوذر کوثری معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان دیدار و گفتگو کردند .
۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۰۹:۰۲
بازدید بخشدار سرباز از مناطق عشایری دهستان سرکور
بخشدارسربازعنوان کرد زندگی عشایری باعث رونق دامپروری ارگانیک وتولید دام بصورت طبیعی خواهدشد .
۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۰۸:۵۳
نرمشهای ملایم
پس از گذراندن ۹ ماه در رحم نوزادان اغلب تمایل به جمع کردن خود دارن بله یعنی همان وضعیت جنینی . نرمش های کششی آرام می تواند به او کمک کند تا از داشتن دستها و پاهای کوچکش آگاه شود .
۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۰۸:۵۲
نتایج استرسهای درازمدت
* مشکلات هیجانی : ترسها و اضطرابهای غیرمنطقی خصوصاً درمورد آینده، می تواند تواناییها و قابلیتهای فرد را متأثر سازد . * تغییرات رفتاری : عمل شما ، میزان اشتباهات و توانایی هایتان دربرخوردبامردم و رفتار...
۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۰۸:۵۲
طرز تهیه نان خانگی
خمیر مایه فوری ترکیه: یک بسته، شکر:۱ قاشق غذاخوری، شیر: ۲ لیوان ولرم، نمک: ۱ قاشق چایخوری، روغن مایع: نصف لیوان، تخم مرغ: ۲عدد یک زرده برای رویه نان، آرد: به اندازه ای به خمیر به دست نچسبد.
۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۰۸:۵۱
مواد غذایی که هیچ کالری ندارند و به سلامت بدن شما کمک می کنند
هندوانه از جمله میوه های مفید مفید است که در تابستان مصرف می شود، این میوه تا حدودی هیچ اضافی کالری ندارد و می تواند مورد نیاز بدن شما را تامین vitamin C.
۱۳۹۸/۷/۲۹ - ۰۸:۵۰
مقدار فشار چشم را چگونه اندازه گیری کنیم
زجاجیه در قسمت پشت کره ی چشم انسان واقع شده است و زلالیه در قسمت جلویی آن قرار دارد. (کره ی چشم مانند یک گوی است که بافت نرمی دارد .). در قسمت زلالیه مایعی شفاف و زلال است و به همین دلیل به آن زلالیه...

پربننده ترین ها

پر بحث ترینها

۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۰۹:۱۴
غذاهای خون ساز
-انار خون ساز است. آب انار و رب انار را در انواع کوکو استفاده کنید -رب انار را در پخت غذا استفاده کنید -روزی سه بار هر بار یک قاشق غذاخوری ترکیب سه شیره -یک لیوان آب انار بسته بندی را در یکی دو لیوا...
۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۰۹:۱۵
غش کردن چیست و چگونه باید از آن پیشگیری کرد
غش کردن میتواند به علت عوامل متعددی، مرتبط با قلب، گردش خون، فشار خون و تنفس فرد بروز کند.
۱۳۹۸/۷/۲۵ - ۰۷:۳۹
حمایت اکثریت مردم آمریکا از استیضاح ترامپ
تازه‌ترین نظرسنجی موسسه "گالوپ" نشان از حمایت ۵۲ درصدی مردم آمریکا از استیضاح دونالد ترامپ دارد.
۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۰۹:۵۸
خاش؛
بازدید فرماندار از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه شهرستان خاش
۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۱۰:۰۲
کارگاه حقوق بانوان در سرباز برگزار شد
هدف ما از حقوق اجتماعی فعالیتها، شغلها و مهارتهایی است که در بعد مادی و معنوی جوامع مختلف ، خیر و مصلحت را به ارمغان می آورد . اگر به ضرورت التزام زن به ضوابط و آداب اسلامی توجه کنیم دیگر در چنین شرای...
۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۱۰:۰۰
شهرستان نیمروز؛
شهدا زنده هستند و باعث رشد مادی و معنوی کشور می شوند.
۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۰۹:۱۶
عصای سفید، پرچم استقلال یک نابیناست
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی زنان بلوچ از زابل؛ گفتگو با حامده سارانی از روشن دلان شهرستان زابل به مناسبت روز نابینا
۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۰۹:۰۵
نشست کارگروه تنظیم بازار در شهرستان ایرانشهر
نشست کارگروه تنظیم بازار در شهرستان ایرانشهر با محوریت ساماندهی عرضه مرغ میوه و تره بار و سیلندر گاز مایع به ریاست دکتر ابوذر کوثری معاون استاندار، فرماندار ویژه شهرستان و با حضور اعضا این کارگروه بر...
۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۰۹:۰۳
برگزاری جشن قرآن در مدارس ابتدایی شهرستان نیکشهر
جشن قرآن با حضور دانش آموزان، معلمان و اولیاء دانش آموزان در مدارس ابتدایی نیکشهر برگزار شد
۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۰۹:۵۷
زابل؛
همایش بزرگ پیاده روی در شهرستان زابل + تصویر