وبسایت خبری
امروز: شنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۹
حقوق زنان از نگاه اسلام
کارگاه آموزشی حقوق زنان از نگاه اسلام در خاش برگزار شد
در مورد حقوق زن، نخست باید دیدگاه اسلام را در باره طبیعت زن دانست. دیانت اسلام، زنان و مردان را برابر می داند و قوانین اسلام، عموما انسان را مورد حمایت قرار می دهد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کانون فرهنگی‌زنان بلوچ از خاش، چهارشنبه ۱۷ مهرماه به همت کانون فرهنگی‌زنان بلوچ خاش در راستای خدمت گزاری به جامعه بانوان شهرستان کارگاه آموزشی حقوق بانوان از نگاه اسلام با کارشناسی سرکار خانم نوری با حضور جمعی از بانوان در محل کارگاه خیاطی برگزار گردید.

خلاصه مطالب ارائه شده به شرح ذیل است:

نزول کتاب آسمانی قرآن بر پیامبر صلی الله علیه و آله، تنها به خاطر تغییر رسوم و دگرگونی اخلاق عرب جاهلیت نبوده است. قرآن، کتابی است حاوی دستورات منسجم و کامل که اجرای آن در شرایط تاریخی و ضرورت های اجتماعی گوناگون کاملا امکان پذیر است. در مورد حقوق زن، نخست باید دیدگاه اسلام را در باره طبیعت زن دانست. دیانت اسلام، زنان و مردان را برابر می داند و قوانین اسلام، عموما انسان را مورد حمایت قرار می دهد نه فرد یا گروه معینی را . با این همه در مواردی از حقوق زنان بیش تر پشتیبانی کرده و مخصوصا سنت پیامبر صلی الله علیه و آله عدالت، مهربانی و نیک رفتاری با زنان را توصیه نموده و احادیث بسیاری در این باره موجود است. در مساله ازدواج که از نظر اسلام، بعد اخلاقی و تربیتی آن اهمیت فوق العاده ای دارد، اگر به مهریه تاکید شده باز به خاطر احترام و تامین زندگی آینده زن بوده است. حدیثی از پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده که زن را به موجود مقدس تعبیر کرده و در حدیث دیگر مالکیت خصوصی، حق استفاده از ارث و تساوی در برابر قانون را برای زن قایل شده است. فقهای اسلام، از تفاوتی که در سهم ارث زن و مرد وجود دارد و مرد دو برابر زن ارث می برد، بدین صورت دفاع کرده اند که این امر نه تنها تضییع حقی نسبت به زنان نیست، بلکه امتیازی هم برای آنان محسوب می شود . می دانیم که در نظام اجتماعی اسلام، به طور کلی مرد مسؤول پرداخت هزینه خانواده از هر قبیل است . در حالی که مسؤولیت و مدیریت زن در خانواده نسبت به اموری است که برای او مستلزم هزینه ای نیست، بدین ترتیب ثروت و در آمد او مانند مرد، صرف مخارج خانواده نمی شود . حال اگر، بیش تر از او ارث می برد، هرگز به خاطر برتری مرد نسبت به زن نمی باشد، بلکه به علت مخارج بیش تری است که اجبارا مرد در زندگی برعهده دارد .

از بررسی قرآن و احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله به این نتیجه می رسیم که دین اسلام سه نوع امتیاز برای زنان قایل شده است:

اول، حق زناشویی که از نظر اسلام در عین این که پیوند معنوی و پرشکوه مرد و زن مسلمان است، اقدامی در مسیر نظم جامعه و قرارداد عادلانه ای بین طرفین است .

دوم، رعایت احترام و ادب معاشرت در روابط زن و مرد است . با شناختی که اسلام از طبیعت سرکش مردان داشته، در این مورد راه های عملی ارایه داده و صرفا توصیه اخلاقی نکرده است .

سوم، تنظیم روابط زناشویی است . زناشویی صرفا اقناع غریزه جنسی نباید تلقی شود . انگیزه های انسانی و تربیتی، علل و موجبات اساسی زناشویی است . دورنمای این مزایای سه گانه که با یک دید کلی، می توان آن ها را به صورت اصل واحدی پذیرفت، نظر اسلام را نسبت به ارزش مقام زن روشن می سازد .مطالعه تاریخ تمدن های گذشته حاکی از پرداختن انسان به رسوم و عادات شرم آوری بوده که انقلابات و تحولات اجتماعی نظیر اسلام، سرانجام آن را از میان برده است . از جمله این عادات، رفتار غیر انسانی مردان جاهلیت با زنان و دختران عشیره بوده که پیامبر با آن مبارزه کرده است .از دیدگاه قرآن، زن در جامعه مسلمان، از همگی حقوقی که به مرد اختصاص داده شده، بهره مند است و اصولا هیچ گاه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد .

«ما از هر چیز دوگونه آفریدیم، باشد که یگانگی ما را پذیرا شوید .»افسانه اغواگری حوا و برانگیختن آدم به گناه که در انجیل آمده، و زن را شاگرد شیطان نامیده است، مورد قبول اسلام نیست و این بی احترامی نسبت به زن نه تنها در قرآن دیده نمی شود، بلکه به شهادت بعضی آیات، برتری زن نسبت به مرد، پذیرفته شده است. در آیات مذکور، آسیه همسر فرعون و مریم دختر عمران و مادر عیسی علیه السلام نمونه پاکدامنی و استقامت در برابر شداید و سختی ها معرفی شده اند . بنابر احادیث معتبر، خدیجه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و فاطمه علیها السلام دختر پیامبر و همسر علی علیه السلام در بزرگواری همانند مریم و آسیه اند. باید دانست که نظر قشریون و ظاهر گرایان مسلمان نسبت به زن، مطلقا با تعالیم اسلامی ربطی ندارد و نشانه بی اطلاعی و بی خبری این گروه های متعصب و بیگانه از حقایق اسلام است . این گروه ها برای زن همان حقوقی را قایلند که اعراب دوره جاهلیت قایل بودند، اینان به دستور پیامبر و تعالیم قرآن در موضوع برابری زن و مرد تسلیم نمی شوند و تنها به ظواهر دین پایبندند و با برداشت سطحی و ناقصی که از دین اسلام دارند، مقام عالی و با عظمتی را که قرآن به انسان (اعم از مرد و زن) ارزانی داشته، هرگز درک نکرده اند و در نتیجه با تندروی های ناشایسته ای به قضاوت در باره زن می پردازند . سخنانی چون «بهشت زیر پای مادران است » یا «بهترین شما کسی است که با همسر خود به مهربانی رفتار کند» ، هرگز بر زبان پیامبری که برای زن ارزش ملکوتی قایل نباشد، جاری نمی شود .

مبارزه ای که زنان مسلمان برای به دست آوردن حقوق و آزادی خود آغاز کرده اند، از پیکار زنان

 

 اروپا و آمریکا، آسان تر است، زیرا زن مسلمان برخلاف زنان مغرب زمین علیه قوانین ظالمانه ای که حقوق زنان را از یاد برده، قیام نکرده است، بلکه منحصرا با اندیشه هایی مبارزه می کند که گرفتار کوته بینی و عصبیت های جاهلیت اند و مانع رسیدن زنان به حقوق که اسلام برای آنان پذیرفته است می گردند .

دین اسلام، به مراتب بیش تر از مسیحیت و ادیان دیگر در مورد حقوق و آزادی های زن سخنی گفته است مانند: مالکیت خصوصی زن، مهریه، ارث، دریافت هزینه زندگی از شوهر سابق پس از طلاق، و امتیازات بسیار دیگر . دشواری زن مسلمان و مقاومت مردانی است که آماده اجرای احکام الهی در مورد او نیستند .

در کدام سیستم اقتصادی، از حق مالکیت زن، نظیر اسلام حمایت شده است؟ شور و حرارتی که پیامبر صلی الله علیه و آله در دفاع از آزادی و حقوق اقتصادی و اجتماعی زن، در هزار و چهارصد سال پیش، نشان داده است، واقعا شگفت انگیز است . ظهور اسلام، مقارن با فرمانروایی امپراطوران روم و ایران بود که اصولا مرد و زن از آزادی و عدالت بی بهره بودند . اروپای قرن بیستم، هنوز حقوقی را که اسلام برای زنان قایل شده است، به آنان نبخشیده است .

با توجه به این حقایق، زنان روشن فکر مسلمان، بهتر است برای مطالبه حقوق و آزادی های خود از دولت ها، به جای تکرار مطالب متفکران مغرب زمین، به اصول برابری و عدالت اسلام تمسک جویند . عدالت اسلام، از مطالعه در هم آهنگی و نظم و ترتیب کائنات پدید آمده است . نظامی که قدرت کامله خدا، ضامن استقرار و استمرار آن است . نظامی که از اصل مهم «هر چیزی به جای خویش نیکوست » پیروی می کند .

 

تعدد زوجات و طلاق

انکار نمی توان کرد که اسلام حق چند همسری را برای مرد پذیرفته و اجازه طلاق را به او داده است . باید دانست که نظر قرآن و روش پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در موضوع تعدد زوجات، مبتنی بر علل و موجباتی بوده که در جامعه ابتدایی صدر اسلام وجود داشته است . نظام چند همسری، ستم و اهانت و تحقیر زن در عرب جاهلی، سنتی پا برجا و غیر قابل انکار تلقی می شد . هدف قرآن و پیامبر صلی الله علیه و آله از همان ابتدا، متوجه رفع ستم از زن و بهبود شرایط زندگانی او بوده است ولی عملی ساختن این تصمیم، با یک دستور قاطع و بی سابقه، با توجه به فضای فکری حاکم بر جامعه آن روز، امکان عقلی نداشته است . درست به همین علت، پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، با تدابیر ویژه ای کوشیده است که عادات ناپسند و غیر انسانی چند همسری را از جامعه اسلام زایل سازد و در راه رسیدن به این هدف، نخستین گام را که محدود ساختن تعدد زوجات و تدوین ضوابطی برای زناشویی و طلاق باشد برداشته است . در مراحل بعد، اسلام با هرگونه تبعیض و ستم، نسبت به انسان ها اعم از مرد و زن، سیاه و سفید، برده و آزاد، مبارزه کرده است .

در مورد تعدد زوجات، هدف اسلام مبارزه با ستم گری نسبت به زنان و اجرای عدالت بوده و مخصوصا پافشاری قرآن بر اجرای عدالت، خود به خود مساله چند همسری را منتفی می سازد . اگر عدالت و احترام بر روابط زن و شوهر سایه نیفکند، یقینا تک همسری نیز تفاوتی با چند همسری ندارد و به هر حال آرامش خانواده به نابودی کشیده می شود .

در باب طلاق هم اگر درست بنگریم، برای زن و شوهر هر دو حقوقی در نظر گرفته شده است . ازدواج در حقیقت نوعی قرارداد است که زن و شوهر آن را امضا می کنند . این قرارداد در مواردی که یکی از طرفین، به شرایط آن عمل نکند، قانونا نافذ نخواهد بود و اعتبار خود را از دست می دهد . قرآن، درست هنگامی که عقد زناشویی به این مرحله از تزلزل برسد و تداوم زندگی مشترک ممکن نباشد، موضوع طلاق را (آن هم با شرایط عادلانه و در چند مرحله) مطرح می سازد .

در طلاق اسلام، صلح و آشتی و بازگشت به زندگی زناشویی پیش بینی شده و مخصوصا به زنان نیز، حق جدایی از شوهر، طبق شرایطی داده شده است . مرد به دل خواه خود و بدون دلیل، هرگز نمی تواند همسر خود را طلاق دهد و در صورت طلاق شرعی، مرد مکلف است علاوه بر مهریه، ضرر و زیانی را که همسر سابق او مطالبه می کند، تمام و کمال بپردازد و رضایت خاطر او را فراهم آورد . در قرآن کریم سوره مستقلی به طلاق اختصاص داده شده و تمامی ابعاد آن با دقت نظر و موشکافی تجزیه و تحلیل شده است . علاوه بر این سوره (که حاوی دستورالعمل های کافی برای شناسایی، حفظ و تامین حقوق مادی و معنوی بانوان است) در سوره های دیگر، ضمن آیات متعددی در موضوع نکاح و طلاق گفت وگو کرده است . با این همه دین اسلام، طلاق را به جراحتی بر پیکر جامعه تعبیر نموده است . و بر پایه این تعبیر، مقررات شدیدی در راه تامین معیشت همسران مطلقه، وضع نموده تا به انحراف و فساد کشیده نشوند و جامعه را آلوده نسازند

 

786

سرویس : استان
تاریخ : ۱۳۹۸/۷/۱۷ - ۱۰:۰۴
کد خبر: ۴۶۲۵۴۰
 
ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا مقدار عبارت
را در باکس روبرو وارد کنید:
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۰۶:۰۲
آغاز واکسینه بیش‌از ۲ هزار زائر خانه خدا در سیستان و بلوچستان
مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: تزریق واکسن مننژیت به بیش‌از ۲ هزار زائر خانه خدا در این استان از امروز/شنبه/ توسط نیروهای هلال احمر آغاز شد.
۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۰۶:۰۰
توزیع حدود یکهزار و ۴۰۰ بسته بهداشتی بین نیازمندان سیستان و بلوچستان
قائم مقام رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: گروه‌های جهادی و مراکز نیکوکاری مساجد این استان از ابتدای بروز ویروس کرونا تا کنون یکهزار و ۳۱۹ بسته بهداشتی به ارزش ۳۲ میلیون توما...
۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۰۵:۳۲
کلنگ ساخت مدرسه شبانه‌روزی در ایرانشهر به زمین زده شد
مدیر آموزش و پرورش ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: کلنگ ساخت مدرسه شبانه روزی با اختصاص ١٠٠ میلیارد ریال در روستای خیرآبادی این شهرستان به زمین زده شد.
۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۰۵:۲۹
تشخیص زودهنگام کروناویروس بدون تجهیزات آزمایشگاهی
دانشمندان دانشکده پزشکی دانشگاه مریلند (UMSOM) نوعی آزمایش تشخیصی کووید-19 طراحی کردند که می‌تواند به‌صورت بصری حضور ویروس را در 10 دقیقه تشخیص ‌دهد.
۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۰۵:۲۶
بورس‌ها نگران دعوای آمریکا و چین
بیشتر شاخص‌های بورسی مهم جهان امروز نیز ریزشی بودند.
۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۰۵:۲۴
داروی مناسب برای شیمی‌درمانی سرطان خون
محققان کشورمان در مطالعه‌ای پژوهشی، تأثیر داروهای مختلف شیمی‌درمانی مبتنی بر فلزات پلاتین و پالادیوم را بر بیماری سرطان خون بررسی کرده‌اند.
۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۰۵:۲۱
قربانیان کرونا در آمریکا به مرز 103 هزار نفر رسید
بنا بر آمار و ارقام دانشگاه «جانز هاپکینز»، در 24 ساعت گذشته با مرگ یکهزار و 193 نفر دیگر، مجموع قربانیان کرونا در آمریکا به مرز 103 هزار نفر رسید.
۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۰۵:۱۹
تلاش ترکیه برای اجرای توافق نفتی با لیبی در مدیترانه
«فاتح دونمز» وزیر انرژی ترکیه بدون توجه به برخی اعتراض ها به توافق این کشور با دولت وفاق ملی در لیبی برای اکتشاف نفت در مدیترانه از احتمال آغاز اجرای این توافق در سه تا چهار ماه آینده خبر داد.
۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۰۵:۱۷
جزئیات فروش سهام عدالت از طریق کارگزاری‌ها/ سفارش های فروش وارد چرخه معاملات عادی بورس نمی‌شود
دارندگان سهام عدالت می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌ها و سایت منتخب شرکت سپرده گذاری مرکزی اقدام به فروش تک تک سهام شرکت‌ها در کارگزاری‌ها کنند.
۱۳۹۹/۳/۱۰ - ۰۵:۱۴
تظاهرات‌کنندگان آمریکایی کاخ سفید را به حالت تعطیل درآوردند
تظاهرات معترضان به قتل نژادپرستانه یک سیاه‌پوست، کاخ سفید را برای مدتی به حالت تعطیل موقت درآورد.

پربننده ترین ها

پر بحث ترینها

۱۳۹۹/۳/۷ - ۰۳:۳۴
باز کردن قفل ویندوز 10 با گوشی سامسونگ
گوشی های سامسونگ از محبوب ترین گوشی های اندرویدی در جهان می باشند که در این گزارش از نمناک شما را با ترفند باز کردن قفل ویندوز 10 با گوشی سامسونگ آشنا خواهیم کرد.
۱۳۹۹/۳/۷ - ۰۸:۱۳
پیام رهبر انقلاب به‌مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم: مجلس با نمایندگان کارشناس، فعال و پاکدست در «رأس امور» خواهد بود
پیام رهبر انقلاب به‌مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی صبح امروز از سوی حجت‌الاسلام محمدی گلپایگانی قرائت شد.
۱۳۹۹/۳/۷ - ۰۸:۰۹
تعیین روش آزادسازی سهام عدالت تا ۱۵ خرداد تمدید شد/ مهلت مراجعه به بانک‌ها تا ۱۳ خرداد
در نشست اخیر شورایعالی بورس و اوراق بهادار که عصر دیرز برگزار شد زمان تعیین روش آزادسازی سهام عدالت تا ۱۵ خرداد تمدید و مهلت مراجعه به بانک‌ها نیز تا ۱۳ خرداد تعیین شد.
۱۳۹۹/۳/۷ - ۰۸:۰۷
طوفانی با سرعت ۵۰ کیلومتر اصفهان را درنوردید؛ شکستگی درختان و آسیب ۲ خودرو
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به وقوع طوفان‌های لحظه‌ای در شمال شرق استان، شمال اصفهان و جاده فرودگاه در شامگاه سه‌شنبه گفت: خوشبختانه این طوفان خسارت جانی نداشت.
۱۳۹۹/۳/۷ - ۰۸:۰۴
وزارت خارجه: زمان ایستادگی در برابر خشونت و جنگ افروزی آمریکا فرا رسیده است
وزارت خارجه کشورمان در حساب توئیتری خود نوشته زمان ایستادگی در برابر خشونت و جنگ افروزی آمریکا فرا رسیده است.
۱۳۹۹/۳/۷ - ۰۸:۰۲
نفتکش ایرانی در بندر ونزوئلا پهلو گرفت
نفت کش فارست، دومین شناور از ناوگان پنج فروندی اعزام شده به ونزوئلا نیمه شب سه‌شنبه و حدود ساعت ۱۷ به وقت محلی در بندر پانتا کاردون (Punta Cardon ) پهلو گرفت.
۱۳۹۹/۳/۷ - ۰۸:۰۰
مرحله سوم رزمایش مومنانه در چایپاره با توزیع ۱۰۰۰ بسته معیشتی آغاز شد
فرماندار چایپاره گفت: از آغاز شیوع کرونا تاکنون مجموعا ۴۷۰۰ بسته معیشتی در شهرستان توزیع شده است.
۱۳۹۹/۳/۷ - ۰۴:۱۰
مستمری زنان از همسر فوت شده چگونه است؟
یکی از حمایت‌های مقنن از افراد بویژه زنان برقرار نمودن دریافت مستمری در صورت فوت بیمه شده می‌باشد.
۱۳۹۹/۳/۷ - ۰۴:۰۲
آیا روغن نارگیل درمان تمام مشکلات زیبایی شما است ؟
گاهی اوقات روغن نارگیل به عنوان درمان طبیعی برای بعضی از مشکلات پوستی استفاده می شود ولی ما از متخصص پوست،خانم فرانسیسکا فوسکو در مورد خواص روغن نارگیل سوال کرده ایم تا قضاوت بهتری در مورد خواص روغن ن...
۱۳۹۹/۳/۷ - ۰۴:۰۰
راز طبیعی طب چینی برای زیبایی پوست
1-آیا نحوه‌ی زندگی شما پوستتان را تخریب می‌کند؟ عدم تعادل در زندگی شما بر چهره و پوستتان نمایان می‌شود. مثلا اگر رژیم غذایی نامناسبی داشته باشید و یا از فست فودها و رژیم غذایی فاقد میوه و سبزیجات اس...