وبسایت خبری
امروز: سه شنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
آسیب شناسی اعتیاد
کارگاه آسیب شناسی اعتیاد در خاش برگزار شد
یکی از مهمترین دلایل اعتیاد در این استان فقر مالی است، که به دنبال فقر بیکاری و بیسوادی می باشد. این استان به دلیل همجواری با کشورهای پاکستان و افغانستان که دروازه‌های ورود مواد مخدر به سراسر جهان هستند در معرض خطر بیشتری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کانون فرهنگی‌زنان بلوچ از خاش، پنجشنبه ۲۴ مرداد ماه، به همت کانون فرهنگی زنان بلوچ شهرستان در راستای خدمت گزاری و آگاهی بخشی به جامعه بانوان کارگاه آموزشی آسیب شناسی اعتیاد با حضور جمعی از خواهران با کارشناسی سرکار خانم سارانی در روستای اسماعیل اباد شهرستان خاش برگزار گردید.

خلاصه ای از مطالب ارائه شده به شرح ذیل می‌باشد:

علت رواج و نحوه معتاد شدن افراد در این استان

یکی از مهمترین دلایل اعتیاد در این استان فقر مالی است، که به دنبال فقر بیکاری و بیسوادی می باشد. این استان به دلیل همجواری با کشورهای پاکستان و افغانستان که دروازه‌های ورود مواد مخدر به سراسر جهان هستند در معرض خطر بیشتری قرار دارد.

علاوه بر فقر و بیکاری، بیشترین دلیل محیط ناسالم زندگی این افراد و اعتیاد خانواده آنها و همچنین شایع بودن فروش مواد مخدر در میان این افراد است که به ترویج این بلای خانمانسوز دامن می‌زند. اعتیاد هر ساله تعداد زیادی از جوانان ما را به کام مرگ می کشاند و افراد زیادی را به دام خود می اندازد، این بلای خانمانسوز نه تنها دامن فرد مبتلا را می گیرد بلکه یک جامعه را به آتش می کشد و علاوه بر تهدید سلامت جسم و روان افراد بر جنبه های اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی جامعه نیز اثرات زیان آور غیر قابل جبران وارد می سازد. گسترش انواع مواد مخدر که از مرزهای ما همه روزه وارد می شود و در دسترس بودن آسان آن، زمینه گرایش به اعتیاد را برای نسل جوان و نوجوان و زنان و دختران ما فراهم آورده است و زمینه ساز بسیاری از مشکلات اجتماعی و اخلاقی در جامعه شده است.

در شهرهای دیگر ایران نیز معتاد زیاد داریم و آنها بعلت زندگی و تغذیه بهتر خیلی این مشکلاتشان به چشم نمی آید و این معضل چندان نمود عینی ندارد ولی در استان ما به دلیل فقر مفرط اکثریت مردم، این معضل بسیار مشهود و محسوس است.

قرار داشتن استان ما در مسیر ترانزیت مواد مخدر: باندهای مافیایی علاقه‌مندند تا کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین راه را برای جابه جایی مواد مخدر استفاده کنند و قرار گرفتن این استان در مسیر مواد مخدر بی تردید در ترویج اعتیاد، در بین جوانان تأثیر به سزایی خواهد داشت. هم‌چنین مردم منطقه سیستان‌وبلوچستان با افغانستان و پاکستان به لحاظ تاریخی و فرهنگی قرابت های خویشاوندی و فامیلی دارند، در زمان‌های گذشته تریاک در سیستان کشت می شده. اما این مسئله کمتر باعث ترویج مواد مخدر بین خانواده ها می‌شده و توجه به سیستم حاکم ارباب رعیتی آن زمان اگر فردی هم به سمت اعتیاد گرایش می یافت از سوی بزرگ‌تر یا ارباب او را کنترل میکردند و اجازه نمیدادند او معتاد شود و اینگونه بود که سیستم جامعه خودش را مقابل اعتیاد واکسینه می کرد. امروز در نظام خویشاوندی چنین کنترلی وجود ندارد، با توجه به آزادی های اجتماعی و فقدان سیستم های نظارتی گرایش به سمت مواد مخدر از کنترل خانواده ها خارج است.

 

دلایل اعتیاد به مواد مخدر

 

۱-ترک تحصیل دانش آموزان و جذب آنها به مواد مخدر.

برخی از دانش آموزان به دلیل فقر مالی و حاشیه نشینی ترک تحصیل می کنند؛ چرا که مجبورند برای گذراندن امور زندگی خود کار کنند و برای تأمین هزینه‌های زندگی در آمد زایی داشته باشند. همچنین به دلیل فراهم بودن شرایط و جاذبه های مواد مخدر، به سمت اعتیاد گرایش می کنند.

۲-وجود کافه ها و قهوه خانه ها که امروزه جوانان را به کشیدن قلیان، که خود اولین گام به سمت اعتیاد است، ترغیب می کند.

۳- تجویز مواد مخدر برای بعضی از بیماریها

عده ای با باور اشتباه استفاده از برخی مواد مخدر را برای برخی از بیماریهای مثل فشار خون، دیابت، درمان آنفلوآنزا و درد دندان تجویز می کنند و نمی دانند همین باورهای ناکار آمد و غلط یکی از عوامل اصلی سوق دهنده افراد به سمت مواد مخدر است. اکثر افراد معتاد حدأقل با یک باور نادرست و غیر منطقی به سمت اعتیاد کشیده شده‌اند. این معضل حتی گریبانگیر کودکان نیز شده است، سن اعتیاد در استان به زیر ۱۲ سال رسیده است و این هشدار بزرگی برای مردم و جوانان است.

 

۴- مصرف تفریحی

در بعضی موارد افراد فکر می کنند با مصرف تفریحی باعث اعتیاد نمی شوند، بعد متوجه می شوند که اکثر افراد با مصرف و نیت تفریحی شروع به کار کرده اند.

۵- ترس از نه گفتن

باور غلط دیگر که به خصوص در بین نوجوانان وجود داره و باعث اعتیاد آنها می شود. ترس از نه گفتن زمانی که به آنها سیگار تعارف می شود است. همچنین نوجوانان باید مصرف مواد مخدر را کاری زشت و ناپسند و جاهلانه تلقی کنند که متاسفانه این کار را انجام نمی دهند. اگر نوجوانان بتوانند در مورد تعارفات غلط نه بگوید کار جرأت مندانه ای انجام و خود را از انداختن در یک مخمصه خطرناک رها خواهند کرد.

۶- استفاده از الفاظ همه مردم مصرف می کنند

یکی از افکار غلط دیگر که باعث عادی سازی اعتیاد د

 

ر افراد می شود استفاده از عبارت (همه مردم مصرف می کنند، پس مصرف مواد مشکل و ایرادی ندارد) است.

۷- مجاورت با والدین یا همسالان معتاد

در گذشته استعمال مواد مخدر تنها مختص افراد بالای ۵۰ سال بود اونم نه افراد عادی و فقیر فقط ثروتمندان و افراد ریش سفید و به قول گذشتگان خان ها و سردارها مجاز به استفاده بودند. اما متأسفانه طی دهه‌های اخیر سن اعتیاد به دوازده سال هم رسیده که شاید بزرگ‌ترین دلیل آن مجاورت با والدین یا هم سالانی معتاد است.

 

 

شیوع اعتیاد در بین بانوان

ﮔﺮﭼﻪ در ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ   ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در درك اﯾﻦ اﺧﺘﻼﻻت و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ راه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و درﻣﺎن آﻧﻬﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻟﯿﮑﻦ از اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﻣﻮرد اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن ﺗﺎ دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﮐﺎﻣﻼً ﻏﻔﻠﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد. از آﻧ‌ﺠﺎ ﮐﻪ زن در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ارﺗﻘﺎي اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮي دارد، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ روح و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻧﺎن ﻣﺮﺑﻮط  است از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ‌آید و از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.اﻋﺘﯿﺎد ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ  ﻣﯽ باشد تا آن‌جا ﮐﻪ اﻋﺘﯿﺎد در ﺑﯿﻦ زﻧﺎن از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﺖ، ﺷﯿﻮع، ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎري و ﺗأﺛﯿﺮ آن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﺎﺣﺸﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﯿﺎد در ﻣﺮدان دارد. وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ، در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﯿﭻ‌ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮاي اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﺮدان اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ. ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در زﻧﺎن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎرﺗﺮ از ﻣﺮدان ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮕﺮدد، زﻧﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﺘﺎدان ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺮدان ﻫﺴﺘﻨﺪ اﮐﺮاه دارﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻏﯿﺮ دﻗﯿﻖ ﻣﯽ توان جمعیت آمار زنان   ﺣﺪوداً  114 هزار نفر یعنی 6 تا 8 درصد تخمین زد (ﺳﺘﺎد ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر). اﮐﺜﺮ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺮس از آﺑﺮو و ﺧﻮردن ﺑﺮﭼﺴﺐ اﻋﺘﯿﺎد ﺧﻮد را از دﯾﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻮدن در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در آﻧ‌ﺠﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮك اﻋﺘﯿﺎد مخصوص بانوان وجود ندارد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﯽ‌کنند و این باعث می‌شود آﻣﺎر واﻗﻌﯽ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﺎد دﻗﯿﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ وارد ﺷﺪن زﯾﺎن‌ﻫﺎي ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺪت اﻓﺮاد دﯾﮕﺮي را ﻧﯿﺰ ﻣﺒﺘﻼ به اعتیاد کنند و دﭼﺎر ﯾﺎ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﯿﻤﺎري‌ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﯾﺪز و ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ. از آﻧ‌ﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺎدري دﭼﺎر ﯾﺎ ﻧﺎﻗﻞ ﺑﯿﻤﺎري می‌ﺗﻮاﻧﺪ آﺳﯿﺐ ﺟﺪي را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ وارد ﮐﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺘﯿﺎد زﻧﺎن را ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﻣﻌﻀﻠﯽ ﺣﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ (عوامل مؤثر بر اعتیاد زنان، سهیلا ناصری پلنگرد، فصلنامه علمی و پژوهشی زن و فرهنگ، سال چهارم، شماره 16، تابستان 92).

شیوع اعتیاد در بین بانوان معضلی است که گریبانگیر جامعه و خانواده های استان ما شده است و زندگی فرد را فلج می سازد. در فرهنگ استان ما، جامعه یک زن معتاد را کمتر پذیرفته است. وجود یک زن معتاد یک ننگ بزرگی است و باعث آبروریزی خانواده و طایفه محسوب می شود. متأسفانه به علت شیوع زیاد مواد مخدر اکثر زنان و دختران و فرزندان مافیای بزرگ مواد مخدر دچار بیماری اعتیاد شده اند آن هم به شکل های وحشتناک صنعتی .

در استان ما اکثر دختران و زنان به علت رواج زیاد انواع تنباکو (تنباکو طبیعی،توتون،کوداکو) از سن پایین شروع به کشیدن قلیان می کنند فرزندان با الگو پذیری از مادران و بقیه اعضای خانواده شروع به کشیدن پنهانی قلیان میکنند و دچار اعتیاد به قلیان میشوند و به دنبال آن سیگار و بعدم خود مواد مخدر. طبق تحقیقات حضوری و میدانی بنده در حاشیه و شهرهای اطراف، متوجه شدم وقتی که زن خانواده معتاد می‌شود و در درمان ناکام می ماند افراد بزرگ فامیل، اون زن  یا دختر را از بین می‌برند و نمی‌توانند اعتیادش را کنترل کنند و به طریق مختلف با یه گلوله ایشان را به کام مرگ می‌کشانند.و یا با طرفند های دیگری مثلاً (وجود دردی در ناحیه شکم یا قلب) از دنیا رفت. اکثراً این جنایت را به‌خاطر ترس از آبروریزی و تعصبات شدید انجام می‌دهند و حاضر نمی‌شوند زن یا دختر را به مراکز ترک اعتیاد معرفی کنند که اسمشون پخش می‌شود. لذا بیش‌تر زنان و دختران خانواده مافیای مواد مخدر هستند که دچار این معضل بزرگ‌اند.

اکثر زنان به‌علت فقر و بیکاری دچار بیماری اعتیاد میشوند. زنانی هم که به هر دلیلی سرپرست خانوار می‌شوند؛ به‌خاطر بار مشکلات زیاد زندگی از قلیان شروع میکنند تا به مواد میرسند و میگویند با مصرف مواد به آرامش میرسند و مشکلات زندگی را فراموش میکنند در حالیکه با مصرف مواد مشکلاتشان تازه شروع شده و برای تأمین مصرف، تن به هرکار غیر اخلاقی و انسانی می‌دهند..

786

 

سرویس : استان
تاریخ : ۱۳۹۸/۵/۲۶ - ۰۷:۰۶
کد خبر: ۴۶۰۸۲۲
 
ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا مقدار عبارت
را در باکس روبرو وارد کنید:
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۶:۳۹
درخواست دولت و پارلمان مستعفی برای اخراج امارات از ائتلاف عربی
دولت و پارلمان مستعفی یمن طی بیانیه مشترکی علیه امارات، خواستار اخراج این کشور از ائتلاف عربی تحت امر عربستان شدند.
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۶:۳۷
گفت‌وگوی تلفنی بن‌سلمان و بن‌زاید درباره حمله به آرامکو
ولیعهد ابوظبی در تماس تلفنی با همتای سعودی خود، حمله به تاسیسات نفتی وابسته به شرکت نفت دولتی "آرامکو" را محکوم کرد.
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۶:۳۴
بشار اسد فرمان عفو عمومی صادر کرد
رئیس‌جمهور سوریه فرمان عفو عمومی در مورد جرم‌های صورت گرفته قبل از چهاردهم سپتامبر ۲۰۱۹ را صادر کرد.
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۶:۳۲
اهمیت و خطرات راهبردی حملات انصارالله یمن به آرامکو
کارشناسان امور نفت و انرژی معتقدند که حمله اخیر انصارالله یمن به غول نفتی آرامکو عربستان که ستون فقرات اقتصاد و محور چشم‌انداز توسعه ولیعهد این کشور به شمار می‌رود، سیستم دفاعی و پدافندی ریاض را به چا...
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۶:۳۰
تاکید سازمان همکاری اسلامی بر مقابله با تصمیم نتانیاهو درباره کرانه باختری
وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در نشست روز یکشنبه خود بر ضرورت مقابله با تصمیم بنیامین نتانیاهو برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی تاکید کردند.
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۶:۲۷
اسد در جریان دستورکار نشست امروز کشورهای ضامن روند آستانه قرار گرفت
فرستاده رئیس‌جمهور روسیه در سفر به سوریه با بشار اسد دیدار و با او درباره تحولات این کشور بحث و گفتگو کرد.
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۶:۲۶
یک منبع مطلع: ازسرگیری تولید نفت عربستان هفته‌ها طول می‌کشد
یک منبع مطلع در بخش انرژی به رویترز گفت، هنوز مشخص نیست توقف تولید نفت تا کی ادامه خواهد یافت زیرا خسارت‌هایی که در اثر حمله انصارالله به زیرساخت‌ها وارد شده "بسیار گسترده" هستند و امکان جبران آن یک ش...
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۶:۱۹
«وفور نفت!»
رئیس‌جمهوری آمریکا در واکنش به حملات پهپادی اخیر به تأسیسات نفتی عربستان توئیت‌هایی منتشر کرد.
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۵:۵۷
کارگاه معرفی کتاب مهارت های ارتباط موثر در سیره امام رضا علیه‌السلام در زاهدان برگزار شد
در این کتاب روش های ارتباطی امام رضا علیه السلام عبارتند از : استفاده از زبان دعا، استفاده از رسانه شعر، استفاده از روش های عقلی و استدلالی، استفاده از شیوه پرسش و پاسخ، جلوگیری از افراط و تفریط ، م...
۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۰۵:۵۶
کارگاه بهداشت فرزندان در زاهدان برگزار شد
به همت گروه پژوهش کارگاه بهداشت فرزندان به کارشناسی پری بانو میربلوچ زهی مورخ 24شهریور98در مسجد زبیر برگزار شد.

پربننده ترین ها

پر بحث ترینها

۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۰۵:۲۷
به مناسبت بازگشایی مدارس
برگزاری جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان خاش
۱۳۹۸/۶/۲۴ - ۰۳:۵۷
قیام خونین ۱۷ شهریور عامل موثر در تشدید مبارزات مردمی و تسریع در سقوط رژیم پهلوی به شمار می‌رود
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی زنان بلوچ از زابل؛ گفتگو اختصاصی با پاسدار حسین نکویی جانشین سپاه ناحیه نیمروز به مناسبت قیام خونین ۱۷ شهریور ...
۱۳۹۸/۶/۲۱ - ۰۹:۰۰
نمایندگان ۵۰ کشور جهان خواستار لغو فوری حبس خانگی مردم کشمیر توسط هند شدند
بیش از ۵۰ عضو کمیته حقوق بشر سازمان ملل ضمن برگزاری جلسه‌ای، درخواست خود از دولت هند را اعلام کردند.
۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۰۶:۰۳
والدین «تک‌فرزند»ها بخوانند
"تک فرزندی"؛ مسئله‌ای که این روزها به دلیل عوامل فرهنگی، اجتماعی و دغدغه‌های شخصی بسیاری از زوجین امروزی را نسبت به خانواده‌های نسل قدیم درگیر کرده و تبعات خاصی را برای کودک و خانواده ایجاد کرده است ...
۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۰۵:۲۴
خاش؛
برگزاری مراسم تاسوعای حسینی
۱۳۹۸/۶/۲۱ - ۰۹:۱۶
کشف آب برای اولین بار در یک سیاره با احتمال حیات
دانشمندان بریتانیایی ادعا می‌کنند نخستین سیاره قابل سکونت با دارا بودن جو و آب و هوای مناسب برای زندگی را در فاصله ۱۱۰ سال نوری از زمین کشف کرده‌اند.
۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۰۵:۵۳
برخی از ویژگی های افراد صمیمی
1. صمیمی ها می خند ند،برنامه می ریزند، نظرات خود را مطرح می سازند و رابطه را با انرژی سرشار می کنند. 2.صمیمی ها اختیار و اقتدار را در رابطه ی خود به اشتراک می گذارند.
۱۳۹۸/۶/۲۱ - ۰۹:۰۹
اعلام سه روز عزای عمومی در کربلای معلی در پی حادثه تأسف‌بار روز عاشورا
رسانه‌های عراقی از اعلام سه روز عزای عمومی در کربلای معلی در پی حادثه تأسف‌بار روز عاشورا خبر دادند.
۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۰۶:۱۰
همه آنچه که باید درباره "سوالات جنسی" کودکتان بدانید
سن کشف جنسیت به طور میانگین سه تا شش سالگی هست. در این بازه سنی کشف جنسیت یکی از مهیج‌ترین و زیبا‌ترین کار‌ها برای بچه هاست. کودک در این سن می‌خواهد همه چیز را درمورد اندام‌های بدنش بداند و به همین ...
۱۳۹۸/۶/۲۱ - ۰۹:۰۷
رهبر معظم انقلاب اسلامی رهبر شیعیان نیجریه هم محسوب می‌شوند
بدیعه زکزاکی در جمع بانوان حسینیه اعظم زنجان گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی رهبر شیعیان نیجریه هم محسوب می‌شوند.