وبسایت خبری
امروز: یکشنبه ۲۷ آیان ۱۳۹۷
کارگاه تهاجم فرهنگی در سراوان برگزار شد
کارگاه تهاجم فرهنگی با حضور جمعی از بانوان بدسرپرست توسط کارشناس؛ خانم امرا مورخ 14 ابان 97 در سالن کمیته امداد سراوان برگزار گردید.

 تعریف فرهنگ و تهاجم فرهنگی

برای فرهنگ تعریفهای زیادی گفته شده اما به طور خلاصه و خیلی ساده می‌توان گفت که فرهنگ مایه های فکری و ارزشی است که رفتارهای اختیاری و اجتماعی انسان، تحت تاثیر آنها قرار می‌گیرد و شامل شناختها و باورهای انسان، ارزشها و گرایشها و رفتارها و کردارها می‌باشد بر این اساس تهاجم فرهنگی عبارت خواهد بود از هر گونه حرکتی از دشمن که در صدد تغییر یا تحریف ارزشها و رفتار و کردارهای انسانی و ملتی می‌باشد. به عبارت دیگر تهاجم فرهنگی یعنی اینکه ملتی، بخواهد فرهنگ رایج و غالب یک ملتی را از دستش گرفته و فرهنگ خود را به آنها تحمیل کند تا ملت مورد تهاجم گرفته تحت سلطه این ملت در آمده تا از این وسیله به این ملت تسلط یافته و ضربان اقتصادی و سیاسی و نظامی آن را در دست خود بگیرند، و برای اینکار آسانترین راه کم و هزینه ترین راهها، همان تغییر فکر و خط مشی ملتی است اینکه فرهنگ شما، فرهنگ خوبی نیست اینگونه فکر کرده‌اید که به اینجا رسیده‌اید، شما متحجرید، و انواع شعارهای به ظاهر زیبا، همچنانکه یکی از ماموران سیا نیز در گزارشهایش نوشته که اتحاد جماهیر شوروی به این دلیل شکست خورد که متوجه نشد که اگر چهارچوب فکریش را عوض کند، خود به خود همه چیز اعم از نظامات سیاسی و اقتصادی نیز عوض خواهد شد. بر این اساس همیشه، قبل از تهاجمات نظامی، تهاجمات فرهنگی صورت می‌گیرد.

تهاجم وهجوم یک ملت به ملتی دیگر به صورتهای مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و فرهنگی صورت می‌پذیرد، اما در بین انواع یاد شده تهاجم فرهنگی، خطرناکتر از بقیه می‌باشد چون در تهاجمات نظامی، اقتصادی و سیاسی، ملت مورد تهاجم قرار گرفته، از عملکرد دشمن و نیت‌های وی آگاهی دارد، اما در تهاجم فرهنگی به دلیل ظرافتکاری دشمن، چنین تهاجمی آشکار نبوده و ممکن است ملتی سالهای خیلی زیادی تحت چنین تهاجمی گرفته باشند ولی خودشان متوجه تهاجم نبوده و بلکه حتی مظاهر تهاجم دشمن را با عنوان مد یا روشنفکری قبول کنند تا حدئیکه کسی اگر، آگاهی پیدا کرد و خواست با آن مقابله کند با وی به عنوان ضد مد یا انسان عصر حجری برخورد می‌کنند. اما قبل از پرداختن به اصل مساله، لازم است تعریفی از فرهنگ داشته باشیم.

هدف از تهاجمات فرهنگی

تهاجم فرهنگی دو هدف در ضد هم می‌تواند داشته باشد، یعنی زمانی تهاجم فرهنگی به علیه یک ملتی به خاطر این است که آنها فرهنگ متعالی ندارند و از نظر فرهنگی و علمی و اجتماعی در انحطاط به سر می‌برند در چنینی شرایطی اگر یک فرهنگی علیه چنین فرهنگی، قیام کند، چنینی تهاجمی خوب است؛ به عنوان مثال اگر فرهنگی آمد و فرهنگ مصرف گرایانه یک ملت را که به تولید ارزش چندانی نمی‌دهند را تغییر داد و فرهنگ آنها را به فرهنگ تولیدی تبدیل کرد، چنین تهاجم فرهنگی نه تنها بد نیست بلکه واجب نیز می باشد.

اما در مقابل، تهاجم فرهنگی یک هدفی نیز دارد و آن اینکه باورهای صحیح را از مردم بگیرند و در مقابل باورهای دروغین و ارزشهای غلط را به آنها تلقین دهند، که چنین تهاجمی بد می‌باشد و باید در مقابلش ایستاد، امروزه یکی از اهداف تهاجمات فرهنگی، تامین منافع اقتصادی کشور حمله کننده می‌باشد بویژه در ملتهایی که مادیگرا بوده و چیزی غیر از مادیات را قبول ندارند، این دسته از افراد، از فرهنگ به عنوان ابزاری برای رسیدن به هدفهای اقتصادی خود بهره می‌برند، چرا که برای چنین افرادی ارضای شهوات و مال اندوزی و ثروت، فقط مطرح بوده و چنین دیگری مطرح نیست و چون به این نتیجه رسیده‌اند که با اسلحه فرهنگ به دلخواه خود می‌رسند بر این اساس، از تهاجم فرهنگی استفاده می‌کنند. یعنی برای چنین افرادی مطرح نیست که کشور مورد حمله شونده آیا دارای فرهنگ صحیح است یا غلط و اصلا در فکر اصلاح آن فرهنگ نمی‌باشند بلکه به عنوان وسیله‌ای استفاده می‌کنند تا جائیکه اگر دیدند این ابزار قدیمی شده، آنرا رها کرده و دست به دامان ابزارهای دیگری می‌شوند.

اولین و آخرین قدم تهاجم فرهنگی

براساس تعریف فرهنگ که گفتیم که همان مایه‌های فکری یک ملتهای می‌باشد، اولین قدم در تهاجم فرهنگی تغییر اساس و پشتوانه فکری و ارزش یک ملت می‌باشد چون هر ملتی بر اساس نوع فکر و اندیشه‌اش، اقدام به کاری می‌کند چون اگر در ملتی روحیه صرفه جوئی هست، الگو در ملتی روحیه تولیدی است، اگر در ملتی غیرت، تعصبات صحیح، جوانمردی، احترام به بزرگان، حقوق دیگران مطرح است به این دلیل است که پشتوانه فکری آنها است بر این اساس برای اینکه برای چنین ملتی تسلط یابند باید این باورها و مایه‌های فکری عملی آنها را بگیرند به جای روحیه صرفه جوئی، رویحه چشم و هم چشمی و مد را بدهند، به جای غیرت و تعصب در ملتی روحیه بی بندوباری و فحشا را تزریق کنند و چنین تبلیغ کنند که اینها مظاهر فرهنگی است و هر کس خودش را مطابق این کارها نکند یا بر علیه آنها قدم بردارد افرادی متجر و بی عقل می‌باشند و ... که اگر دشمن به چنین کاری پیروز شد، آغازگر بدبختی این ملت خواهد گردید.

نمونه تهاجم فرهنگی

پس مهمترین کار دشمن در تهاجم فرهنگی گرفتن روحیّه خود باوری و ایمان از یک ملتی می‌باشد، در این زمینه بد نیست سخن یکی از معاونان سابق سیا را از نظر بگذارانیم ایشان می‌گوید: بعد از مدتها تحقیقی به این نتیجه رسیدیم که قدرت رهبر مذهبی ایران و استفاده از فرهنگ شهادت در انقلاب ایران تاثیر گذار بوده، ما هم چنین به این نتیجه رسیدیم که شیعیان بیشتر از دیگر مذاهب اسلامی فعال و پویا هستند ... به همین منظور چهل میلیون بودجه برای آن اختصاص دادیم ... و تا سال 1389 مرجعیت را که سد اصلی اهداف ما می‌باشند تضعیف کرده و آنان را بدست خود شیعیان و دیگر مذاهب نابود کنیم و در نهایت تیر خلاص را بر این فرهنگ و مذهب بزنیم.

نقش زن در اسلام به عنوان مدیر فرهنگی خانواده

دین اسلام به نقش زن در مدیریت فرهنگی خانواده اهمیت به سزایی داده است. علت اینکه اسلام اینقدر به نقش زن در داخل خانواده اهمیت می دهد، همین است که زن اگر به خانواده پایبند شد، علاقه نشان داد، به تربیت فرزند اهمیت داده به بچه های خود رسید، آنها را شیر داد، آنها را در آغوش خود بزرگ کرد، برای آنها آذوقه های فرهنگی – قصص، احکام، حکایت های قرآنی، ماجراهای آموزنده – فراهم کرد و در هر فرصتی به فرزندان خود مثل غذای جسمانی چشانید، نسل ها در آن جامعه بالنده و رشید خواهند شد.

این هنر زن است و منافاتی  با درس خواندن ، تدریس ، کار کردن و ورود در سیاست و امثال اینها ندارد.

در صدر اسلام، زن در میدان جنگ، علاوه بر بستن زخم مجروحان که این کار بیشتر به عهده زنان بود – حتی گاهی با نقاب، در میدان جنگ و رزم های دشوار آن روز، شمشیر هم می زد. در عین حال در خانه فرزندان خود راهم در آغوش می گرفت، تربیت اسلامی هم می کرد ، حجاب خود را هم حفظ می کرد.

بعضی افراط می کنند بعضی تفریط می کنند. بعضی می گویند چون فعالیت اجتماعی اجازه نمی دهد به خانه و شوهر و فرزند برسیم پس فعالیت اجتماعی نباید بکنیم. بعضی می گویند چون خانه و شوهر و فرزند اجازه نمی دهد فعالیت اجتماعی بکنیم پس شوهر و فرزند را باید رها کنیم. هردو غلط است. نه این را به خاطر آن، نه ان را به خاطر این، نباید از دست داد.(سیدعلی خامنه ای،86:1382)

با بررسی در خصوص نقش زنان در جامعه اسلامی و انقلاب اسلامی ایران حضور پررنگ این قشر را به خوبی مشاهده می کنید.

»ازاویل انقلاب، زنان یکی از برجسته ترین نقش ها را دراین انقلاب ایفا کردند، هم در خود حادثه بزرگ انقلاب ، هم در حادثه بسیاربزرگ 8سال دفاع مقدس نقش مادران، نقش همسران، از نقش مجاهدان اگر سنگین تر و دردناک ترو تحمل طل تر نبود یقینا کمتر نبود. مادری که جوان خودش را، عزیز خودش را، دسته گل خودش را بعد 5 سال، 20 سالکمتر یا بیشتر – پرورش داده، با آن محبت مادرانه او را به ثمر رسانده، حالا او را به طرف میدان جنگ می فرستد که معلوم نیست که حتی جسد او برخواهد گشت یا نه. این کجا، رفتن خود این جوان کجا؟ که خوب، این جوان، با شور و هیجان جوانی همراه با ایمان و روحیه انقلابی گری، حرکت می کند و می رود و کار این مادر از کار آن جوان اگر بزرگتر نباشد، کوچکتر نیست. بعد هم که جسد او را برمی گردانند، افتخار می کند که بچه من شهید شده. اینها چیزی کمی است؟ این حرکت زمانه، حرکت زینب گونه در انقلاب ما بود.«(سید علی خامنه ای،1392: 113)

نقش زنان در جامعه با حجاب اسلامی

آنچه به نظر می رسد در نقش زنان در جامعه اسلامی مؤثر است و حضور آنان را مفید و پرثمر می کند ، حضور آنان با حجاب اسلامی است که این عامل باعث نقش برآب شدن نقشه ی دشمنان خواهد شد. حضور زنان با رعایت حجاب و اصول عفاف و تنظیم روابط با مردان در یک جامعه می تواند ضامن سلامت آن جامعه باشد.

بی گمان " تعدیل و تنظیم روابط " پیامدهایی چون حضور پرنشاط، سالم،  شاداب و تاثیرگذار برای مردان و زنان در عرصه های مختلف خانواده و جامعه خواهد داشت و بن بستی از فساد و تباهی در هیچ یک از میدان های فعالیت ایجاد نخواهد کرد. همانگونه که زهرای اطهر از یک سو خود را از برابر دیدگان نامحرم می پوشاند و یا از لطافت و جاذبه ی  وجودی زنان سخن می گفت ؛ اما از سوی دیگر با پاک سیرتان و دین باورانی چون سلمان، عمار و مقداد به گفتگو می پرداخت و آنان چنان انس و الفتی با محیط سالم و ملکوتی زندگانی فاطمه احساس می کردند که در پاره ای زمان ها به کمک دخت رسول خدا در کارهای منزل می شتافتند.

ثمره عفاف در زندگی انسان

ثمره ی  عفاف یعنی طهارت فکر و  فعل فرامرزی فروزان برای ایجاد انگیزه در راه دستیابی به پارسایی درونی است که این برکات در امور مادی و معنوی، دنیوی ، اخروی ، ظاهری و باطنی نسلمان تاثیرگذار است :

الف) کفایت و بسنده کردن به امور حلال ؛

ب) خویشتن داری هنگام رو به رو شدن با گناه ؛

ج) مراقبت و مواظبت از کارها در تمامی حالات ؛

د) صبر و شکیبایی بر فشار شهوات و مرتکب نشدن گناه ؛

ه) یاری دین و دین باوران در راه خدا ؛

و) رسیدن به مرحله یقین و رضایت به روزی خدا ؛

ز) راحت شدن از گرفتاری ها و مصون ماندن از آبروریزی در مسیر گناه ؛

ح) تسلیم شدن نسبت به اوامر خدا ، رسول او و امامان .( لقمانی، 1389: 50) .

دارا بودن صفت کمالی غفاف برای زن مؤمن یکی از وظایف دینی و انسانی به شمار می رود که زنان مسلمان جهت حفظ تقوا و کسب رضایت خدا و رسول خدا(ص) و ابراز بندگی خدا از طرفی و جهت حفظ امنیت اخلاقی اجتماع باید ملتزم به آن باشند( نیلی پور، 1380: 249).

برابری زن ها با مردان از لحاظ گوهر هستی

تمام زن ها از لحاظ گوهر هستی و اصل مبدأ، همتای مردان بوده و خلقت هیچ زنی جدای از خلقت مرد نیست ؛ البته مسأله ی طینت حکم جدایی دارد که طینت اولیای الهی از غیر آن ها ممتاز بوده و آن بحث اختصاصی به زن یا مرد ندارد. در این همتایی بین نخستین انسان و انسان های بعدی فرقی نیست ؛ چنانکه در این جهت امتیازی بین اولیا و دیگران نیست. تمام زن ها از لحاظ حقیقت از سنخ گوهر مردان هستند . نظیر آنچه که درباره ی رسول اکرم (ص) تغبیر شده است که :

« لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم » ؛ خداوند منت نهاد بر مؤمنین آنگاه که در میان آنها پیامبری از خودشان برانگیخت ( آل عمران /164)  و نیز « لقد جاء کم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم » ؛ پیامبری از خودتان به سوی شما آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید (توبه / 128).

لازم به یاداوری است که تفاوت فراوانی بین وجود نورانی پیامبر اکرم (ٌص) و دیگران وجود دارد ولی آن ها دلیل نمی شود که وجود مبارک ایشان نوعی جدای  از نوع متعارف انسان باشد ؛ چنانکه وجود نورای حضرت فاطمه ی زهرا (ع) امتیازهای فراوانی است که در غیر انبیا و ائمه یافت نمی شود و این تمایزهای معنوی مانع وحدت نوعی آن حضرت با زنان و مردان دیگر نخواهد بود( جوادی آملی ، 1377 : 50).

زن و مرد در انسانیت برابرند ؛ ولی دو گونه انسان اند با خصلت ها و روانشناسی متفاوت. این اختلاف از عوامل جغرافیایی ، تاریخی و یا اجتماعی ناشی نمی شود ؛ بلکه طرح آن در متن آفرینش ریخته شده و طبیعت از این دوگانگی ها هدف داشته است. به دلیل تساوی زن و مرد در دین مبین اسلام ، زنان جامعه اسلامی ایران که تقریبا نیمی از جمعیت کشوررا شامل می شوند، می توانند با حفظ حجاب و عفت  و با بالا بردن بینش و بصیرت خود در مقابل هجوم گسترده جهان غرب ایستاده و نقش به سزایی را درمقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان ایفا کرده و در حفظ کیان خانواده ایرانی مانند گذشته بی نهایت سعی و کوشش کنند.

 


786

سرویس : استان
تاریخ : ۱۳۹۷/۸/۱۵ - ۰۸:۵۳
کد خبر: ۴۵۳۷۱۹
 
ارسال به شبکه های اجتماعی
ارسال نظر
نام :
ایمیل:(اختیاری)
متن نظر:
لطفا مقدار عبارت
را در باکس روبرو وارد کنید:
ارسال
نظرات
انتشار یافته: 0
در انتظار بررسی: 0
غیر قابل انتشار: 0

آخرین اخبار

۱۳۹۷/۸/۲۷ - ۰۶:۳۶
جلسه بررسی افزایش دستمزد کارگران، فردا دوشنبه در کمیته مزد
فردا ۲شنبه جلسه کمیته مزد به منظور «بررسی جبران کاهش قدرت خرید کارگران» برگزار می شود. هزینه سبد معیشت خانوار کارگری حدود یک میلیون و ۲۱۹هزار تومان افزایش یافته است.
۱۳۹۷/۸/۲۷ - ۰۶:۳۳
زلزله در غرب اندونزی 7 کشته برجای گذاشت
منابع خبری گزارش دادند : زلزله ای به قدرت 5.1 ریشتر در منطقه 'ماما سا' جزایر سولاوسی در غرب اندونزی 7 کشته برجای گذاشت و پس لرزه های ناشی از آن سبب شده است تا هزاران نفر مجبور به تخلیه منطقه شوند.
۱۳۹۷/۸/۲۷ - ۰۶:۳۲
آغاز طرح بسته حمایتی دولت/ واریز۲۰۰هزار تومان به حساب حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت
اجرای بسته حمایتی دولت در دو مرحله‌ی(مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و مددجویان) و سیاست جبرانی کارکنان دولت(واریز۲۰۰هزارتومان به حساب حقوق) از روز دوشنبه ۲۱ آبان ماه به صورت مرحله ای آغاز شده است.
۱۳۹۷/۸/۲۷ - ۰۶:۲۶
یونانی‌ها پرچم آمریکا را به آتش کشیدند
مراسم بزرگداشت قیام دانشجویی روز شنبه با حضور شهروندان آتن پایتخت یونان و در قالب تجمع اعتراضی با آتش زدن پرچم آمریکا در مقابل سفارت ایالات متحده برگزار شد.
۱۳۹۷/۸/۲۷ - ۰۶:۲۴
هفت گیاه خانگی برای درمان استرس
مردم برای درمان استرس و آرامش ذهن خیلی کارها انجام می دهند. به عنوان مثال در کلاس های یوگا شرکت می کنند، سفر می روند، موسیقی آرام بخش گوش می دهند.
۱۳۹۷/۸/۲۷ - ۰۶:۲۴
لوبندک(lobandak)
لوبندک نوعی صنایع دستی است که ازبافتن یک دسته گز ایجادمی شود.
۱۳۹۷/۸/۲۷ - ۰۶:۲۱
زلزله 4.1 ریشتری تازه‌آباد کرمانشاه را لرزاند
زلزله‌ای به بزرگی 4.1 دهم در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت 22 و 49 دقیقه و چهار ثانیه شنبه شب حوالی تازه آباد مرکز شهرستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه را لرزاند.
۱۳۹۷/۸/۲۷ - ۰۶:۲۰
لطفاً قبل از مصرف مسکن بخوانید
مصرف خود سرانه و طولانی مدت داروهای مسکن سبب خونریزی دستگاه گوارش می‌شود .
۱۳۹۷/۸/۲۷ - ۰۶:۲۰
کیک یک تخم مرغی
مواد لازم: تخم مرغ: 1 عدد شیر : 1 لیوان(دسته دار فرانسوی) آرد: 1 و ½ لیوان روغن مایع : ¼ لیوان شکر : 1 لیوان وانیل: نصف ق چ بیکینگ پودر: 1 قاشق چای خوری آبلیمو :برای پف بهتر ۱ق...
۱۳۹۷/۸/۲۷ - ۰۶:۱۹
آموزش مباحث مالی به کودکان در سن های مختلف
آموزش مسائل مالی به بچه‌ها به تناسب سنشان یکی از روش‌های آسان برای آشنایی کودکان با مباحث مالی این است که فعالیت‌های روزانه‌تان را به‌صورت تجارب قابل یادگیری به آن‌ها آموزش دهید.

پربننده ترین ها

پر بحث ترینها

۱۳۹۷/۸/۲۲ - ۰۹:۱۷
برگزاری پنجمین همایش نقش بانوان بلوچ در شهرستان ایرانشهر با محوریت افسردگی زنان و راهکارهای درمان آن
همایش نقش بانوان بلوچ 21 آبان ماه 97 باحضور سید شجاع الدین ابطحی امام جمعه معزز شهرستان، سرهنگ داود شهرکی فرماندهی قرارگاه عملیاتی شهید معمار، امور بانوان فرمانداری و تمامی بانوان فعال اجتماعی شهرستان...
۱۳۹۷/۸/۲۳ - ۰۷:۲۱
چهارمین همایش نقش زنان بلوچ درمهارت های زندگی در شهرستان نیکشهر
همایش نقش زنان بلوچ با محوریت مهارت های زندگی در خانواده در حال برگزاری است .
۱۳۹۷/۸/۲۲ - ۰۹:۵۸
همایش بانوان سیستانی و بلوچستانی با محوريت نقش زن در تربیت فرزندان در جامعه اسلامی + تصویر
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی زنان بلوچ از زابل، همایش بانوان سیستانی با محوريت نقش زن در تربیت فرزندان در جامعه اسلامی، سه شنبه22 آبانماه 97، با حضور سرهنگ هراتی جانشین فرمانده قرارگاه شهید هراتی،...
۱۳۹۷/۸/۲۱ - ۰۷:۲۰
همایش بانوان سیستانی با محوریت نقش زنان در تربیت فرزندان در جامعه ی اسلامی در زابل برگزار خواهد شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی زنان بلوچ از زابل ، همایش بانوان سیستانی با محوریت نقش زنان در تربیت فرزندان در جامعه ی اسلامی ،روز سه شنبه 22آبان مااه 97 ساعت 8:30در سالن اجتماعات ناحیه مقاومت سپاه زابل...
۱۳۹۷/۸/۲۳ - ۰۶:۱۰
همایش بانوان سیستانی با محوريت نقش زن در تربیت فرزندان
همایش بانوان سیستانی با محوريت نقش زن در تربیت فرزندان در جامعه اسلامی ، درسالن همایش ناحیه مقاومت سپاه زابل برگزار شد.
۱۳۹۷/۸/۲۱ - ۰۹:۵۷
عیادت از بیماران یکی سنت های حسنه اسلام است
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کانون فرهنگی‌ بانوی بلوچ از خاش به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان، دوشنبه ۲۱ آبان ماه ریاست اداره ورزش و جوانان به همراه مسئول تربیت بدنی سپاه، تمامی کارکن...
۱۳۹۷/۸/۲۶ - ۰۷:۰۲
همایش بانوی بلوچ برگزار شد
چهارمین همایش با محوریت نقش بانوان بلوچ در مهارت های زندگی در خانواده در محل سالن فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نیکشهر برگزار شد .
۱۳۹۷/۸/۲۲ - ۰۷:۵۹
همایش نقش بانوان بلوچ شهرستان دلگان برگزار شد
با همکاری کانون فرهنگی زنان بلوچ دلگان و ناحیه سپاه این شهرستان همایش نقش بانوان بلوچ در توسعه این شهرستان برگزار شد .
۱۳۹۷/۸/۲۴ - ۰۴:۵۸
تشخیص شیر سالم از شیر تقلبی
شیر برای سلامت بدن بسیار ضروری است اما نوشیدن شیر فاسد یا آلوده می تواند باعث بیماری های خطرناکی شود.
۱۳۹۷/۸/۲۳ - ۰۶:۲۱
واریس در بارداری
در دوران بارداری با بالا رفتن حجم خون و یک سری تغییرات عروقی مواجه هستیم یک دسته از عروق حالت انبساط می گیرند بخصوص در ساق پای خانم ها احتمال ایجاد واریس بیشتر است دلیل آن این است به خاطر فشاری که ب...