وبسایت خبری
امروز: شنبه ۱۰ آیان ۱۳۹۹
کلیه اخبار مرتبط با واژه ملاقات "تاچر" و "زمین"
 آسمان، امشب میزبان بارش‌شهابی

آسمان صبحگاهی فردا چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه شاهد اوج بارش شهابی "چنگی" است ولی به گفته مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران از آنجایی که در این زمان نور خورشید مانع رصد شهاب‌های این بارش است، از این رو رصدگران می‌توانند از نیمه شب امشب سه‌شنبه ۲ تا بامداد روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت نسبت به رصد این شهاب باران اقدام کنند.
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۰۴:۰۰:۳۹