وبسایت خبری
امروز: شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
کلیه اخبار مرتبط با واژه مرگ و زِند
 مرگ و زِند در آیین و رسم و رسومات سیستان/9

آیین زِند - مراسم عروسی در سیستان - گرابَرده «گرا»- از خانوادۀ گرایش پارسی دری است و در سیستانی وقتی بخواهندبه کسی بگویند:«از این جا بگذر» میگویند:«از این جا گراشو» و «گرابرده» یعنی عروس خانم را خرامان خرامان به حجله بردن و آن چنین است که شرکت کنندگان در مراسم،هر قدم عروس را به سوی حجله به مبلغی و یا با هدیه ای میخرند که او در قبال آن مبلغ یا هدیه، گام بردارد.
پنج شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۲:۴۳
 مرگ و زِند در آیین و رسم و رسومات سیستان/6

آیین زِند شب حنابندان که در اصطلاح محلی به آن «سرشویی» گفته می شود، مقدار زیادی حنا خیسانده و آماده می شود و برای اطلاع اقوام و همسایگان مقداری از آن به در خانه آنها برده و توزیع می شود. افراد در خانه داماد جمع می شوند و سینی حنا رابا هدایایی که از قبل خریداری شده را در سینی ها گذاشته و روی سر چندنفر از افراد قرار می دهند و به سوی خانه عروس حرکت می کنند و با زدن دایره ، کف و شادی ابیات زیر را می خوانند:
چهارشنبه ۱ آیان ۱۳۹۸ - ۰۷:۲۰:۴۶
 مرگ و زِند در آیین و رسم و رسومات سیستان/10

آیین زِند مراسم عروسی در سیستان دول در اجله صبح فردای شب زفاف یا شب اول به حجله رفتن عروس و داماد هم، دهل و سرنا نواز، بر در حجله رفته، «دوله در اجله می زدند و این آهنگها که ویژه شادی عروس و داماد بود، ختم مراسم عروسی هم بود
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۹:۴۲