وبسایت خبری
امروز: شنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۹
کلیه اخبار مرتبط با واژه رسم و رسومات سیستان
 مرگ و زِند در آیین و رسم و رسومات سیستان/9

آیین زِند - مراسم عروسی در سیستان - گرابَرده «گرا»- از خانوادۀ گرایش پارسی دری است و در سیستانی وقتی بخواهندبه کسی بگویند:«از این جا بگذر» میگویند:«از این جا گراشو» و «گرابرده» یعنی عروس خانم را خرامان خرامان به حجله بردن و آن چنین است که شرکت کنندگان در مراسم،هر قدم عروس را به سوی حجله به مبلغی و یا با هدیه ای میخرند که او در قبال آن مبلغ یا هدیه، گام بردارد.
پنج شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۲:۴۳
مرگ و زند در آیین و رسم و رسومات سیستان/4

آیین زِند - مراسم عروسی در سیستان - اغد بسته (عقد کنان) - عقد کنان، در سیستان هم طبق مراسم دینی انجام می پذیرفت ومی پذیرد و در سیستان مراسم ویژه خود را نداشت. هدیه سر سفره عقد هم درقدیم مرسوم نبود. زمانش هم اغلب همزمان با مراسم عروسی است و یا در همان اندکی پس توافق برای امر ازدواج دختر و پسر.
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۰۶:۰۸:۵۲