وبسایت خبری
امروز: شنبه ۲۸ دی ۱۳۹۸
کلیه اخبار مرتبط با واژه به خودمان اهمیت دهیم؟
چگونه به خودمان اهمیت دهیم؟

اگر آنقدر به کارهای روزمره خود مشغول باشید که فرصت رسیدگی به خودتان را نداشته باشید این امکان وجود دارد که به روزمرگی بیافتید و نیاز به انجام کارهایی داشته باشید که بتوانید انرژی از دست رفته را دوباره بازیابی کنید.
دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۸ - ۰۸:۲۹:۵۲