وبسایت خبری
امروز: پنج شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
کلیه اخبار مرتبط با واژه حوزه آبگاه و کوچینک
شروع عملیات بازگشایی راه های ارتبا‌طی حوزه آبگاه و کوچینک

‌رئیس شورای اسلامی روستای کوچینک از اقدام سریع و همکاری اداره راه و شهرسازی شهرستان نیکشهر نسبت به بازگشایی راه های ارتباطی حوزه آبگاه و کوچینک تقدیر و تشکر کرد
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۰۸:۰۳:۲۰