وبسایت خبری
امروز: یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸
کلیه اخبار مرتبط با واژه سلامت روانی طلاق
کنار آمدن با آسیب وارده از طلاق والدین برفرزندان

هر کس حتی بچه ها باید آسیب وارده به خانواده ای که زمانی می شناختند را بپذیرند و به خاطرش اند وهگین باشند .
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ - ۰۷:۰۹:۰۰
تکلیف پذیرش دائمی بودن طلاق

همه بچه ها امید دارند که والدین شان آشتی کنند . برای مدتی ،آرزوی آشتی والدین می تواند مشغولیتی ذهنی برای آنها باشد .
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۰۵:۰۰:۳۱
•	نشانه های استرس درفرزندان .

اگرکشمکش، درگیری و رقابتی برسربچه ها به وجود آید، آنها با استرس واکنش نشان می دهند.
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۰۸:۰۲:۴۱
راههای موثر برای سروکارداشتن باهمسران کنترل کننده

1.سعی درتوجه کردن به بعضی ازدلواپسی ها ونگرانی هایش
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۰۶:۴۲:۱۸
کشمکش هایی که به وسیله عدم اعتماد به وجودمی آیند .

نفس طلاق زمینه پرورش مشاجره هایی را به وجود می آورد که ممکن نیست درمواقع دیگرایجاد شود .
چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷ - ۰۷:۵۰:۴۱