وبسایت خبری
امروز: جمعه ۲۵ آیان ۱۳۹۷
کلیه اخبار مرتبط با واژه ‏ علت اختیار کردن
کارگاه  آسیب شناسی اجتماعی با موضوع (علت اختیار کردن زن دوم در بین مردها) در سراوان
‏ علت اختیار کردن زن دوم در بین مردها

با وجود اینکه از لحاظ شرعی مجوز چند همسری برای عده ای فراهم است اما در جامعه ما از لحاظ عرفی مورد قبول قرار نگرفته و کاملا مخالف هستند به طوریکه کسی که به سوی تعدد زوجات می رود برچسب های منفی به او زده می شود.
سه شنبه ۱۵ آیان ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۱:۲۵