وبسایت خبری
امروز: سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
کلیه اخبار مرتبط با واژه دغدغه‌ی یک کدبانو
نظافت، دغدغه‌ی یک کدبانو

تمیز کردن خانه و وسایل آن یکی از کارهای روزانه ی خانم هاست ، شاغل و غیر شاغل هم ندارد. اگر بدانیم هر وسیله ای را چگونه تمیز کنیم و از چه وسایلی و موادی استفاده کنیم ، وقت کمتری را صرف این موضوع خواهیم کرد.
دوشنبه ۲۸ آیان ۱۳۹۷ - ۰۶:۰۵:۳۹
نظافت، دغدغه‌ی یک کدبانو

تمیز کردن خانه و وسایل آن یکی از کارهای روزانه ی خانم هاست ، شاغل و غیر شاغل هم ندارد. اگر بدانیم هر وسیله ای را چگونه تمیز کنیم و از چه وسایلی و موادی استفاده کنیم ، وقت کمتری را صرف این موضوع خواهیم کرد.
چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۶:۵۲:۳۴
نظافت، دغدغه‌ی یک کدبانو

تمیز کردن خانه و وسایل آن یکی از کارهای روزانه ی خانم هاست ، شاغل و غیر شاغل هم ندارد. اگر بدانیم هر وسیله ای را چگونه تمیز کنیم و از چه وسایلی و موادی استفاده کنیم ، وقت کمتری را صرف این موضوع خواهیم کرد.
سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۵:۵۵:۱۲