وبسایت خبری
امروز: یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸
کلیه اخبار مرتبط با واژه زن ومرد
قضاوت

از دیگر تفاوت های حقوقی زن ومرد در باب حقوق اقتصادی است . از مسائلی که مورد سوال و اعتراض واقع شده و می شود ،ممنوعیت زنان از قضاوت در قول مشهور علمااست که قانون جمهوری اسلامی ایران نیز بر آن مبنا تدوین شده است .توجه به دو نکته مهم در توجیه این حکم بسیار مفید است :
پنج شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۶:۲۹